Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Сикльов и Библия би паренгоро

Мангес ли те ахальовес побут е Библияке? Ако мангес ащи те сикльовес и Библия би паренгоро аменца като попълнинес и телуни молба.