Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

О списания „Стражева кула“ тай „Пробудете се!“

Амаре библейска списания ащи те ухлявен пес на над 150 езика. И „Стражева кула“ помагинел аменге те ахальовас кай о букя колато ачшон андо светос си предскажиме анди Библия. Утешинел е манушен чрез и лачши новина е Девлескере Тхагарипнаске тай насърчинел те верувинас андо Исус Христос. О „Пробудете се!“ сикавел сар те справинас амен амаре проблемиенца тай дел амен увереност андо обещание таро Създатели кай ка овел йекх мирно тай безопасно нево светос.

Избирине чшиб таро списъки тай щракнине „Роде“, за те дикхес о списания, колато иси далкхе чшибате тай ленгоро формати

 

Андо моменти давкха онлайн съдържание нанай на разположение калке чшибате.

Иси материаля калке чшибате ко следна страницес: