Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Торо семейство ащи те овел щастливо

 4 ЧАСТ

Сар те използвинен разумно о парес

Сар те използвинен разумно о парес

„Кана иси съветване, о плановя ка овен успешна.“ (Притчи 20:18)

Саворе нуждаинас амен парендар, за те осигуринас о необходима букя амаре семействоске. (Притчи 30:8) Даже и Библия пхенел кай „о парес си защита.“ (Еклисиаст 7:12) Ащи те овел туменге трудно те хоратинен е паренге, ама ма мукен о парес те причининен проблемя тумаре семействосте. (Ефесяни 4:32) Требинел те овел тумен доверие йекх авересте тай те решинен заедно сар те използвинен тумаре парес.

 1 ВНИМАТЕЛНО КЕРЕН ТУМЕНГЕ СМЕТКА

СО ПХЕНЕЛ И БИБЛИЯ: „Кой тумендар, кана мангел те строинел кула, на бешел първо те керел песке сметка, за те дикхел дали ка овел лес достатъчно парес те завършинел ла?“ (Лука 14:28) Бут си важно те решинен заедно сар ка използвинен тумаре парес. (Амос 3:3) Решинен со требинел туменге тай кизом парес ащи те позволинен туменге те харчинен. (Притчи 31:16) Давкха кай иси тумен о парес те кинен варесо, на означинел кай непременно требинел те кинен лес. Стараинен тумен те на овел тумен борчя. Ма харчинен по–бут парес отколкото иси тумен. (Притчи 21:5; 22:7)

СО АЩИ ТЕ КЕРЕС:

  • Ако ачшон тумен парес ко крайос ко масек, решинен заедно сар те използвинен лен.

  • Ако на ресен туменге о парес колато лен, определинен сар те намалинен о разхогя. Например, ащи те керен хабе кхере, вместо те кинен туменге варесо готово хамнаске.

 2 ОВ ЧЕСТНО ТАЙ ОТКРОВЕНО

СО ПХЕНЕЛ И БИБЛИЯ: „Честно грижинас амен саворе букиенге, ма само англал о Йехова, а англал о мануша–да.“ (2 Коринтяни 8:21) Ов честно те партньориеса, като пхенес леске кизом парес лес тай кизом харчинес.

Винаги хоратин те партньориеса кана лес важна решения е паренге. (Притчи 13:10) Откровено хоратинен е паренге. Давкха ка помагинел те овел мири тумаре семействосте. Кана получинес ти заплата, ма мислине кай о парес си тере, а кай си е целоне семействоскере. (1 Тимотей 5:8)

СО АЩИ ТЕ КЕРЕС:

  • Определинен кизом парес ащи те харчинел секо йекх тумендар, без те пучел пе партньориес.

  • Ма жарен те ачшол проблеми тай после те хоратинен е паренге.