Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Сар те овел тут щастливо семейство

 7 ЧАСТ

Сар те възпитинес те чшавес

Сар те възпитинес те чшавес

„Далкха думес, колато заповединав туке авдиес, нека те овен те сърцесте. Постоянно сикав те чшавен ленде.“ (Второзаконие 6:6, 7)

Кана о Йехова създингяс о семейство, диняс е родителен и отговорност е чшавенге. (Колосяни 3:20) Сар родители, тут иси и отговорност те сикавес те чшавес те дехел е Йеховас тай те ачшол отговорно мануш. (2 Тимотей 1:5; 3:15) Адалкхеске требинел те ахальовес со си те чшавескере или те чшаякере сърцесте. Торо примери си бут важно. За те помагинес най–лачшес те чшавеске те ахальовел е Йеховаскоро слово, требинел първо ту те приеминес лес те сърцесте. (Псалм 40:8)

 1 ОВ ДОСТЪПНО

СО ПХЕНЕЛ И БИБЛИЯ: „Нека секо йекх мануш те овел сиго те шунел, а бавно те хоратинел.“ (Яков 1:19) Помагине те чшавенге те хоратинен туса свободно. Требинел те усетинен, кай кана манген те хоратинен, ту синян готово те шунес. Създе спокойно атмосфера за те овел ленге по–лесно те споделинен пе чувства. (Яков 3:18) Ако мислинен, кай ка овес строго или ка дес тут ленца, вероятно нанай те овен наистина откровена туса. Ов търпеливо те чшавенца, тай често уверине лен, кай дехес лен. (Матей 3:17; 1 Коринтяни 8:1)

СО АЩИ ТЕ КЕРЕС:

  • Ов на разположение кана те чшаве манген те хоратинен.

  • Хоратин те чшавенца редовно, а ма само кана иси проблемя.

2 ОВ ПРОНИЦАТЕЛНО

СО ПХЕНЕЛ И БИБЛИЯ: „Давкха ковато си проницателно пе букиенде, ка овел лес успехи.“ (Притчи 16:20) Подекхана ка требинел те дикхес по–дълбоко те чшавенгере думенде, за те ахальовес сар наистина чувствинен пес. Често о терне преувеличинен или пхенен букя колато на мислинен наистина. „Ако декхой отговоринел англал те шунел, давкха си глупост.“ (Притчи 18:13) Ма сигяр те дес тут холи. (Притчи 19:11)

СО АЩИ ТЕ КЕРЕС:

  • Ов решиме те на чшинавес те чшавес тай те на реагиринес остро, независимо со пхенел.

  • Де тут годи сар чувствинесас тут тай со сине важно туке кана синянас лескере брешенде.

 3 ОВЕН ОБЕДИНИМЕ

СО ПХЕНЕЛ И БИБЛИЯ: „Мо чшо, шун те дадескери поука тай ма отчшив те даякоро съвети.“ (Притчи 1:8) О Йехова диняс власт упрал о чшаве сарто е дадеске, чука е даяке–да. О родителя требинел те сикавен пе чшавен те уважинен тай те шунен лен. (Ефесяни 6:1–3) Кана о родителя нанай „обединиме андо мислес“, о чшаве ащи те усетинен давкха. (1 Коринтяни 1:10) Ако на синьен съгласна, стараинен тумен о чшаве те на ахальовен, соскето давкха ащи те намалинел ленгоро уважение карик туменде сар родителя.

СО АЩИ ТЕ КЕРЕС:

  • Обсъдинен тай определинен заедно сар ка възпитинен тумаре чшавен.

  • Ако иси тумен различно мнение далкхе въпросиеске, стараине тут те ахальовес те партньориескери гледно точка.

 4 ОБМИСЛИНЕН СО КА КЕРЕН

СО ПХЕНЕЛ И БИБЛИЯ: „Възпитине е чшавес те пхирел ко правилно дром.“ (Притчи 22:6) Давкха те възпитинен тумаре чшавен успешно нанай те ачшол автоматично. Требинел предварително те обмислинен сар ка сикавен лен. Давкха включинел сар ка накажинен лен. (Псалм 127:4; Притчи 29:17) Ама нанай достатъчно само те накажинен тумаре чшавен, а също те помагинен ленге те ахальовен соске андо семейство иси правила. (Притчи 28:7) Помагинен тумаре чшавенге те дехен е Йеховаскоро Слово тай те ахальовен лескере принципя. (Псалм 1:2) Давкха ка помагинел ленге те обучинен правилно пери съвест. (Евреи 5:14)

СО АЩИ ТЕ КЕРЕС:

  • Помагинен е чшавенге те ахальовен, кай о Йехова си реално личност тай кай ащи те доверинен пес леске.

  • Помагинен ленге те ахальовен саве си о морална опасноскя тай те нашен лендар. Салка опасноскя иси андо интернет тай андо социална мрежес. Сикавен лен сар те пазинен пес таро мануша колато дикхен те малтретиринен лен сексуално.

„Възпитине е чшавес те пхирел ко правилно дром“