Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Торо семейство ащи те овел щастливо

 9 ЧАСТ

Поклонинен тумен е Йеховаске сар семейство

Поклонинен тумен е Йеховаске сар семейство

„Поклонинен тумен околеске, ковато кергяс о небес тай и пхув.“ (Откровение 14:7)

Сарто ахалилян калке брошуратар, анди Библия иси бут принципя колато ащи те помагинен туке тай тере семействоске. О Йехова мангел те овес щастливо. Ов обещинел кай ако о най–важно туке си те служинес леске, ‘саворе авер букя ка овен туке прибавиме.’ (Матей 6:33) О Йехова бут мангел те овес лескоро амал. Използвине секо възможност те укрепинес торо амалипе е Девлеса. Давкха си и най–бари привилегия която йекхе манушес ащи те овел. (Матей 22:37, 38)

 1 УКРЕПИНЕ ТЕРЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ Е ЙЕХОВАСА

СО ПХЕНЕЛ И БИБЛИЯ: „Ка овав туменге дад, а туме ка овен манге чшаве тай чшая — пхенел о Йехова.“ (2 Коринтяни 6:18) О Дел мангел те ачшос лачшо амал леса. И молитва си йекх начини те керес давкха. О Йехова насърчинел амен ‘те молинас амен непрестанно.’ (1 Солунци 5:17) Ов бут мангел те шунел тере съкровена мислес тай притеснения. (Филипяни 4:6) Кана молинес тут те семействоса, он ка дикхен кизом реално си туке о Дел.

Освен те хоратинес е Девлеса като молинес тут, требинел те шунес–да лес. Ащи те шунес е Девлес като сикльовес лескоро Слово тай о библейска издания. (Псалм 1:1, 2) Размислине далкхеске со сикльовес. (Псалм 77:11, 12) Те шунес е Девлес включинел също те жас редовно ко християнска събрания. (Псалм 122:1–4)

Авер важно начини те укрепинес тере взаимоотношения е Йеховаса си те хоратинес авере манушенца леске. Кизом по–бут керес давкха, зомкха по–бут ка приближинес тут жи ко Дел. (Матей 28:19, 20)

СО АЩИ ТЕ КЕРЕС:

  • Секо диес отделине време за те четинес и Библия тай те молинес тут.

  • О най–важно тере семействоске требинел те овен о духовна букя, а ма о развлечения тай и почивка.

2 ЛОШАЛЯСА КЕРЕН СЕМЕЙНО ПОКЛОНЕНИЕ

СО ПХЕНЕЛ И БИБЛИЯ: „Приближинен тумен жи ко Дел, тай ов–да ка приближинел пес жи туменде.“ (Яков 4:8) Требинел те овел тумен програма за редовно семейно поклонение тай те спазвинен ла. (Битие 18:19) Ама давкха нанай достатъчно. О Дел требинел те овел част тумаре животостар секо диес. Укрепинен тумаре взаимоотношения е Девлеса като хоратинен леске ‘кана бешен кхере, кана пхирен ко дром, кана пашльон тай кана ухкьон.’ (Второзаконие 6:6, 7) Овен сар о Исус Навиев, ковато пхенгяс: „Ме тай моро семейство ка служинас е Йеховаске!“ (Исус Навиев 24:15)

СО АЩИ ТЕ КЕРЕС:

  • Следвинен йекх програма за семейно поклонение която ка овел практично секонеске таро семейство.