Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Торо семейство ащи те овел щастливо

 8 ЧАСТ

Кана ачшол десави трагедия

Кана ачшол десави трагедия

„Туме бут лошанен, въпреки кай акана хариеске, ако наложинел пес, синьен натъжиме таро различна изпитания.“ (1 Петър 1:6)

Въпреки кай керес всичко со зависинел тутар за те овел тут щастливо браки тай семейство, ащи те случинен пес неочаквана букя колато пречинен туке те овес радостно. (Еклисиаст 9:11) Кана иси амен трудноскя, о Дел любещо осигуринел аменге помощ. Ако следвинес е Библиякере принципя, ту тай торо семейство ка ащи те справинен тумен, дори е най–трудноне ситуацияса.

 1 РАЗЧИТИНЕ КО ЙЕХОВА

СО ПХЕНЕЛ И БИБЛИЯ: „Чшивен саворе тумаре грижес лесте, соскето ов си загрижиме туменге.“ (1 Петър 5:7) Винаги де тут годи кай о Дел нанай отговорно кай иси тут изпитания. (Яков 1:13) Като приближинес тут жи лесте, ов ка помагинел туке възможно най–лачшес. (Исаия 41:10) „Чшорен тумаро сърцес англал лесте.“ (Псалм 62:8)

Също ка овес утешиме, ако четинес тай сикльовес и Библия секо диес. Чука ка усетинес сар о Йехова „утешинел амен саворе трудноскиенде.“ (2 Коринтяни 1:3, 4; Римляни 15:4) Ов обещинел те дел тут „о мири таро Дел, ковато си по–баро саворе мислендар.“ (Филипяни 4:6, 7, 13)

СО АЩИ ТЕ КЕРЕС:

  • Молине тут е Йеховаске, те помагинел туке те овес спокойно тай те мислинес ясно.

  • Обмислине со ащи те керес тай избирине со си най–лачшо туке.

2 ГРИЖИНЕ ТУТ ТУКЕ ТАЙ ТЕ СЕМЕЙСТВОСКЕ

СО ПХЕНЕЛ И БИБЛИЯ: „О сърцес околескоро колес иси разбиране, получинел познание тай о кан е мъдроненгоро родел познание.“ (Притчи 18:15) Ахальов саворе подробноскя тай состар нуждаинел пес секо йекх тере семействостар. Хоратин ленца тай шун лен внимателно. (Притчи 20:5)

Со те керес ако декхой тере близконендар мерел? Ма лажа те сикавес те чувства. Де тут годи кай „асвес тхавдиниле е Исусескере якхендар.“ (Йоан 11:35; Еклисиаст 3:4) Също си важно те почивинес тай те совес достатъчно. (Еклисиаст 4:6) Давкха ка помагинел туке те справинес тут кана си туке пхаро.

СО АЩИ ТЕ КЕРЕС:

  • Стараине тут те овел тут лачшо общуване те семействоса англал те ачшол десави трагедия. Кана авен проблемя, он ка ащи свободно те хоратинен туса.

  • Хоратин аверенца колато сине лен сайка ситуация.

 3 ПРИЕМИНЕ ПОМОЩ

СО ПХЕНЕЛ И БИБЛИЯ: „О истинско амал дехел винаги, тай си пхрал бияндо пхаре времеске.“ (Притчи 17:17) Тере амала манген те помагинен туке, ама ащи те на жанен со те керен. Ма притеснине тут те пхенес ленге состар нуждаинес тут. (Притчи 12:25) Също, роде духовно помощ околендар колато лачшес ахальовен и Библия. О библейска съвекя колато ащи те споделинен туса, ка помагинен туке. (Яков 5:14)

Ка получинес и необходимо помощ ако редовно общувинес манушенца колато искрено верувинен андо Дел тай андо обещания лескере. Също ка получинес бари утеха кана помагинес аверенге колен иси нужда таро насърчение. Споделине тери вяра андо Йехова тай лескере обещания ленца. Ов заето като помагинес е манушенге колато страдинен, тай ма отдалечине тут околендар колато дехен тут тай си загрижиме туке. (Притчи 18:1; 1 Коринтяни 15:58)

СО АЩИ ТЕ КЕРЕС:

  • Хоратин йекхе близконе амалеса тай приемине лескери помощ.

  • Пхен конкретно тай откровено состар нуждаинес тут.

СИКЛЬОВ ПО–БУТ

ЛАЧШИ НОВИНА ТАРО ДЕЛ!

Соске о Дел домукел о кханилипе тай о страдания?

Сар появисайло о кханилипе тай соске о Дел мукел те продължинел? Ка свършинен ли декхана о страдания?