Жа ко съдържание

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

Select language романи (България)

 1 ЧАСТ

Роден ръководство таро Дел

Роден ръководство таро Дел

„Давкха ковато създингяс лен андо начало, кергяс лен мруш тай жувли.“ (Матей 19:4)

О Йехова * кергяс о първо браки. И Библия пхенел аменге, кай ов създингяс е първоне жувля тай „ингалгяс ла ко мануш.“ О Адам уло зомкха щастливо, кай пхенгяс: „Аке, давкха най–после си кост от костите ми тай плът от плътта ми.“ (Битие 2:22, 23) О Йехова мангел саворе семейства те овен щастлива.

Кана пранденен, бут мануша мислинен, кай всичко ка овел съвършено. Ама и истина си, кай дори йекх ром тай йекх ромни колато истински дехен пес, ка овел лен десаве проблемя. (1 Коринтяни 7:28) Калке брошурате ка аракхес библейска принципя колато ащи те керен то семейство щастливо. (Псалм 19:8–11)

 1 ИЗПЪЛНИНЕ И РОЛЯ КОЯТО ДИНЯС ТУТ О ЙЕХОВА

СО ПХЕНЕЛ И БИБЛИЯ: О ром си о шеро андо семейство. (Ефесяни 5:23)

Ако синян ром, о Йехова очаквинел тутар те грижинес тут нежно те ромняке. (1 Петър 3:7) Ов кергяс ла сар допълнение туке тай мангел те уважинес ла тай те дехес ла. (Битие 2:18) Требинел те дехес те ромня зомкха бут, кай те овес по–загрижиме лакере букиенге отколкото теренге. (Ефесяни 5:25–29)

Ако синян ромни, о Йехова очаквинел тутар те овел тут дълбоко уважение карик те роместе тай те помагинес леске те изпълнинел пи роля. (1 Коринтяни 11:3; Ефесяни 5:33) Подкрепине лескере решения вогиестар. (Колосяни 3:18) Като керес давкха, ка овел тут сарто те ромескоро одобрение, чука е Йеховаскоро–да. (1 Петър 3:1–6)

СО АЩИ ТЕ КЕРЕС:

  • Пуч те партньориес сар ащи те овес по–лачшо ром или ромни. Шун лес внимателно тай кер со ащи за те подобринес тут.

  • Ов търпеливо. Ка требинел туменге време за те сикльовен сар те керен щастливо йекх аверес.

2 ОВ НАИСТИНА ЗАГРИЖИМЕ ДАЛКХЕСКЕ САР ЧУВСТВИНЕЛ ПЕС ТО ПАРТНЬОРИ

СО ПХЕНЕЛ И БИБЛИЯ: Требинел те „овен загрижиме ма само туменге, а е аверенге–да“. (Филипяни 2:3, 4) Сикав те партнориеске, кай си ценно туке, тай де тут годи, кай о Йехова мангел секо йекх лескоро служители те овел „нежно карик саворенде.“ (2 Тимотей 2:24) „Давкха ковато хоратинел без те мислинел, все едно хевлярел чшуряса, а е мъдроненгери чшиб саскярел.“ Адалкхеске избирине те думес внимателно. (Притчи 12:18) Е Йеховаскоро духос ка помагинел туке те хоратинес с милост тай любов. (Галатяни 5:22, 23; Колосяни 4:6)

СО АЩИ ТЕ КЕРЕС:

  • Англал те хоратинес важноне букиенге те партньориеса, молине тут е Йеховаске, те помагинел туке те ачшовес спокойно тай непредубедено.

  • Помислине внимателно со ка пхенес тай сар ка пхенес лес.

 3 ОВЕН ЕДИНОМИСЛЕНА

СО ПХЕНЕЛ И БИБЛИЯ: Кана пранденен, ачшовен „йекх плът“ те партньориеса. (Матей 19:5) Ама все още синьен дуй жене тай ащи те овел тумен различна мнения. Адалкхеске требинел те сикльовен те овен единомислена. (Филипяни 2:2) О единство си бут важно кана лен решения. И Библия пхенел: „Кана иси съветване, о плановя ка овен успешна.“ (Притчи 20:18) Кана лен важна решения заедно, мукен е Библиякере принципя те ръководинен тумен. (Притчи 8:32, 33)

СО АЩИ ТЕ КЕРЕС:

  • Споделине те партньориеса ма само со мислинес, а тере чувства–да.

  • Хоратин те партньориеса англал те обещинес варесо.

^ абз. 4 Според и Библия, Йехова си е Девлескоро алав.