Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Торо семейство ащи те овел щастливо

Въведение

Въведение

Възможно ли си те овел тут щастливо семейство, далкхе трудноне диесенде, кана о браки тай о семейство си атакувиме? Давкха нисар нанай лесно. Ама иси помощ на разположение. Въпреки кай калке брошурате на пишинел всичко е бракиеске, лате ка аракхес шукар съвекя тари Библия тай практична предложения. Ако прилагинес лен, далкха съвекя ка помагинен туке те овел тут щастливо семейство.