Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Со мислинес е Библияке?

Со мислинес е Библияке?

Мислинес ли кай си...

  • книга която съдържинел манушикани мъдрост?

  • книга която съдържинел измислицес?

  • е Девлескоро слово?

 СО ПХЕНЕЛ И БИБЛИЯ

„О цело Писание си вдъхновиме таро Дел.“ (2 Тимотей 3:16, „Превод на новия свят“ дасиканес)

СО ОЗНАЧИНЕЛ ДАВКХА ТУКЕ

Шукар отговоря те важноне въпросиенге. (Притчи 2:1–5)

Полезна съвекя те животоске. (Псалм 119:105)

Истинско надежда за о бъдеще. (Римляни 15:4)

 НАИСТИНА ЛИ АЩИ ТЕ ВЕРУВИНАС ДАЛКХЕСТЕ СО ПХЕНЕЛ И БИБЛИЯ?

Ва, поради поне трин причинес:

  • Впечатляващо хармония. И Библия ули пишиме за 1600 години, около 40 различноне манушендар. Побут лендар на пенжаренас пес. Въпреки далкхесте, и цело книга си хармонично, иси ла йекх основно тема.

  • Искрена писателя. Често о светска писателя дикхен те гаравен пе народоскере грешкес. За разлика лендар, о Библейска писателя искрено пишинде сарто пере грешкес, чука пе народоскере–да. (2 Летописи 36:15, 16; Псалм 51:1–4)

  • Точна пророчества. И Библия предскажингяс кай о древно град Вавилон ка овел унищожиме, около 200 години преди те ачшол давкха. (Исаия 13:17–22) Пхенгяс ма само сар ка перел о Вавилон, а даже кастар! (Исаия 45:1–3)

Бут авер Библейска пророчества уле изпълниме жи ки най–цикни подробност. Нима на очаквинас точно давкха таре Девлескоро слово? (2 Петър 1:21)

 ПОМИСЛИНЕ ТУКЕ

Сар ащи е Девлескоро слово те подобринел то животос?

И Библия отговоринел далкхе въпросиесте андо ИСАИЯ 48:17, 18 тай 2 ТИМОТЕЙ 3:16, 17.