Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Сар дикхес о бъдеще?

Сар дикхес о бъдеще?

Дали о светос...

  • ка ачшол песке о също?

  • ка ачшол по–кханило?

  • ка оправинел пес?

 СО ПХЕНЕЛ И БИБЛИЯ

„О Дел ... ка кхосел секо асва ленгере якхендар, тай вече нанай те овел мериба, нито жалеене, ройба или дукх. О пуране букя накхле.“ (Откровение 21:3, 4, „Превод на новия свят“ дасиканес)

СО ОЗНАЧИНЕЛ ДАВКХА ТУКЕ

Бути която ка анел туке удоволствие. (Исаия 65:21–23)

Нанай те овел повече нисаво страдание или насвалипе. (Исаия 25:8; 33:24)

Щастливо тай безкрайно животос те семействоса тай те амаленца. (Псалм 37:11, 29)

 НАИСТИНА ЛИ АЩИ ТЕ ВЕРУВИНАС ДАЛКХЕСТЕ СО ПХЕНЕЛ И БИБЛИЯ?

Ва, поради поне дуй причинес:

  • Е Девлес иси и способност те изпълнинел поро обещание. Анди Библия, само е Йеховаске пхенел пес кай си ‘о Всемогъщо’, соскето иси лес неограничено сила. (Откровение 15:3) Адалкхеске ов си напълно способно те изпълнинел по обещание те променинел о светос, като керел лес по–лачшо. Сарто пхенел и Библия, „е Девлеске всичко си възможно.“ (Матей 19:26)

  • Е Девлес иси о желание те изпълнинел поро обещание. Например, е Йеховас иси бут баро желание те иринел е мулен ко животос. (Йов 14:14, 15)

И Библия пхенел също кай е Девлескоро чшаво, о Исус, изцеринелас е насвален. Соске керелас давкха? Соскето бут мангелас. (Марко 1:40, 41) Точно сар пе Дадесте, е Исусес–да уло баро желание те помагинел е манушенге колато си в нужда. (Йоан 14:9)

Аке соске ащи те овас сигурна кай о Йехова тай о Исус манген те помагинен аменге те овел амен щастливо бъдеще! (Псалм 72:12–14; 145:16; 2 Петър 3:9)

 ПОМИСЛИНЕ ТУКЕ

Сар о Дел ка оправинел о светос?

И Библия отговоринел далкхе въпросиесте андо МАТЕЙ 6:9, 10 тай ДАНИИЛ 2:44.