Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Сикав те чшавен

 7 УРОКИ

Чувствинес ли тут подекхана коркоро тай даравдо?

Чувствинес ли тут подекхана коркоро тай даравдо?

Дикх е цикне чшавес ки картина. Дикхьол коркоро тай даравдо, нали? Чувствисайлян ли декхана чука? — Саворе чувствинен пес чука подекхана. Анди Библия четинас кай десаве таре Йеховаскере амала–да, уле коркоре тай даранас. Йекх лендар уло о Илия. Нека те ахальовас по–бут леске.

И Йезавел мангелас те мударел е Илияс

О Илия живингяс андо Израил бут отдавна, англал те биянгьол о Исус. О тхагар андо Израил, о Ахав, на служинелас е истинсконе Девлеске, е Йеховаске. Ов тай лескери ромни, и Йезавел, служиненас е фалшивоне девлеске, е Ваалеске. Адалкхеске по–бут таро мануша андо Израил, започнинде те служинен е Ваалеске, сар ленде. И тхагарни Йезавел ули бут кханили тай мангелас те мударел саворен колато служиненас е Йеховаске. Дикхелас те мударел е Илияс–да! Жанес ли со кергяс ов? —

 О Илия нашло! Гело дуресте анди пустиня тай гаравгяс пес йекхе пещерате. Соске мислинес кай кергяс давкха? — Ва, ов даралас. Ама на требинелас те дарал. Соске? Соскето жанелас кай о Йехова ащи те помагинел леске. Авер–да дром сикавгясас пи сила е Илияске. Даже йекхвар о Йехова отговорингяс лескере молитвате, като бичшалгяс яг таро небес. Адалкхеске със сигурност ащине те помагинел леске акана–да.

Сар о Йехова помагингяс е Илияске?

Бискай о Илия уло анди пещера, о Йехова хоратингяс леса тай пучляс лес: „Со керес атхе?“ О Илия отговорингяс: „Само ме ачшильом, а акана моро–да воги манген те лен.“ О Илия мислинелас кай саворе авер Девлескере служителя уле мударде. Ама о Йехова обяснингяс леске кай нанай чука, тай пхенгяс: „Мукльом 7000 жене андо Израил.“ Също пхенгяс е Илияске, те овел бидаравно, соскето иси панда бути леске. Мислинес ли кай о Илия лошангяс кана шунгяс давкха? —

Со сикльовес далкхе случкатар? — Нисар на требинел те чувствинес тут коркоро тай те дарас. Иси тут амала колато дехен тут, тай дехен е Йеховас–да. Освен далкхесте о Йехова си бут зорало тай винаги ка помагинел туке! Нанай ли шукар те жанес кай о Йехова винаги ка овел туса? —

ЧЕТИНЕ ТЕРЕ БИБЛИЯТЕ