Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Сикав те чшавен

 14 УРОКИ

О Тхагарипе ковато ка управлинел и цело пхув

О Тхагарипе ковато ка управлинел и цело пхув

Ащи ли те пенжарес кова си давкха Тхагарипе? — Ва, е Девлескоро Тхагарипе. Ов ка керел и пхув рай. Мангес ли те ахальовес по–бут далкхе Тхагарипнаске? —

Секоне тхагарипнасте иси тхагар тай ов управлинел е манушен колато бешен отхе. Жанес ли кой си о Тхагар анде Девлескоро Тхагарипе? — О Исус Христос. Ов живинел андо небес. Панда хари тай ов ка овел тхагар саворе манушенге ки пхув! Мислинес ли кай ка овас щастлива кана о Исус ка управлинел и цело пхув? —

Соске мангес те овес андо рай?

Ка овас бут щастлива! Андо рай, о мануша вече нанай те ден пес тай те воювинен. Саворе ка дехен пес. Никхой нанай те насвальовел тай те мерел. О коре ка дикхен, о кашуке ка шунен тай окола колато нащи те пхирен, ка прастан тай ка хърпинен. Ка овел бут хабе саворенге. О животна ка кхелен машкар песте тай аме–да ка кхелас ленца. О мануша колато муле ка живинен отново. Бут таро мануша коленге четингям калке брошурате, сар и Ревека, и Раав, о Илия тай о Давид, също ка живинен  отново. Мангес ли те запенжарес тут ленца? —

О Йехова дехел тут тай мангел те овес щастливо. Ако продължинес те сикльовес леске тай те овес леске послушно, ащи те живинес вечно андо рай. Мангес ли давкха? —