Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Сикав те чшавен

 13 УРОКИ

О Тимотей мангелас те помагинел е манушенге

О Тимотей мангелас те помагинел е манушенге

О Тимотей уло терно мруш, ковато лошанелас те помагинел е манушенге. За те керел давкха, жалас буте тханенде. Адалкхеске уло лес вълнуващо животос. Мангес ли те жанес по–бут леске? —

Е Тимотейескери дай тай лескери мама сикавенас лес е Йеховаске

О Тимотей барило андо град Листра. Панда кана уло цикно, лескери мама и Лоида тай лескери дай и Евникия, сикавенас лес е Йеховаске. Кана барило, о Тимотей мангелас те помагинел е манушенге те сикльовен е Йеховаске.

Ов уло бут терно, кана о Павел пучляс лес дали мангел те пътувинел леса, за те проповединен авере тханенде. О Тимотей съгласисайло. Ов уло готово те жал е Павлеса тай те помагинел е манушенге.

О дуй жене геле йекхе градосте  анди Гърция, ковато пхенел пес Солун. За те ресен отхе, требинелас те пхирен бут тай палал далкхесте те пътувинен корабиеса. Кана най–накрая ресле, помагинде буте манушенге те сикльовен е Йеховаске. Ама десаве лендар дине пес холи тай опитинде пес те марен лен. Адалкхеске о Павел тай о Тимотей требинелас те жан песке тай те проповединен авере тханенде.

Е Тимотейес уло щастливо тай вълнуващо животос

Палал неколко масекя, о Павел бичшалгяс е Тимотейес те иринел пес андо Солун, за те дикхел сар си о пхрала отхе. О Тимотей требинелас те овел бидаравно, за те иринел пес далкхе опасноне градосте! Ама ов гело, соскето халас холи е пхраленге. Кана ирисайло паш о Павел, пхенгяс леске лачши новина. О пхрала андо Солун уле бут лачшес!

О Тимотей служингяс е Павлеса бут бреша. Йекхвар о Павел пишингяс кай о Тимотей си о най–подходящо мануш колес ащи те бичшалел за те помагинел е кхангериенге, соскето дехелас е Йеховас тай е манушен.

Дехес ли е манушен тай мангес ли те помагинес ленге те сикльовен е Йеховаске? — Ако си чука, тут–да ащи те овел бут щастливо тай вълнуващо животос, сарто уло е Тимотейес!