Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Сикав те чшавен

 9 УРОКИ

О Йеремия на спирингяс те хоратинел е Йеховаске

О Йеремия на спирингяс те хоратинел е Йеховаске

Соске о мануша денас пес холи е Йеремияске?

О Йехова спасингяс е Йеремияс

Подекхана о мануша асан аменге или ден пес холи кана хоратинас ленге е Йеховаске. Адалкхеске ащи те мангел пес аменге те спиринас те хоратинас е Девлеске. Дали декхана чувствисайлян чука? — Анди Библия четинас йекхе терне мрушеске, ковато дехелас е Йеховас, ама йекхвар почти откажисайло те хоратинел леске. Ов пхенелас пес Йеремия. Нека те ахальовас по–бут леске.

Кана о Йеремия уло терно, о Йехова пхенгяс леске те предупрединел е манушен те на керен по–бут кханиле букя. Давкха уло трудно е Йеремияске тай бут даралас. Ов пхенгяс е Йеховаске: „Ме на жанав сар те хоратинав, соскето синьом бут терно.“ Ама о Йехова пхенгяс: „Ма дара ... Ме синьом туса.“

 Тай чука, о Йеремия започнингяс те предупрединел е манушен, кай ако на променинен пес, ка овен накажиме. Мислинес ли кай о мануша керде со пхенгяс о Йеремия? — На керде лес. Он асанас леске или денас пес холи. Десаве лендар даже мангенас те мударен лес! Сар мислинес кай почувствисайло о Йеремия? — Ов даранило тай пхенгяс кай нанай те хоратинел по–бут е Йеховаске. Ама наистина ли кергяс давкха? — На кергяс лес. Зомкха бут дехелас е Йеховас, кай нащине те спиринел те хоратинел леске. Тай понеже на откажисайло, о Йехова пазинелас лес.

Например, йекхвар десаве кханиле мануша, чшивде е Йеремияс йекхе хоре хевяте, буте чикаса. На уло лес нито хабе, нито пани. Далкха мануша мангенас те мукен е Йеремияс те мерел. Ама благодарение е Йеховаске ов уло спасиме!

Со сикльовес таре Йеремияскоро примери? — Въпреки кай подекхана даралас, ов на спирингяс те хоратинел е Йеховаске. Кана ту–да хоратинес е Йеховаске, о мануша ащи те ден пес холи или те асан туке. Ащи те хас холи или даже те дарас. Ама нисар ма спирине те хоратинес е Йеховаске. Ов винаги ка помагинел туке, точно сарто помагинелас е Йеремияске.

ЧЕТИНЕ ТЕРЕ БИБЛИЯТЕ

  • Йеремия 1:4–8; 20:7–9; 26:8–19, 24; 38:6–13