Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Сикав те чшавен

 6 УРОКИ

О Давид на даралас

О Давид на даралас

Со керес кана дарас? — Сигурно жас паш те даяте тай те дадесте. Ама иси панда декхой ковато ащи те помагинел туке. Ов си по–зорало секоне манушестар. Жанес ли кой си давкха? — Ва, давкха си о Йехова. Нека те хоратинас йекхе терне мрушеске тари Библия, ковато пхенелас пес Давид. Ов жанелас кай о Йехова винаги ка помагинел леске, адалкхеске на даралас.

Панда кана о Давид уло бебес, лескере родителя сикавенас лес те дехел е Йеховас. Давкха помагингяс леске те на дарал дори кана ачшовенас леске даракере букя. Ов жанелас кай о Йехова си лескоро амал тай ка помагинел леске. Йекхвар бискай о Давид чарявелас пе бакрен, ало баро лъвос, долгяс йекхе бакрес тай нашло! Жанес ли со кергяс о Давид? Прастанило палал о лъвос, долгяс лес тай мударгяс лес вероятно само пе вастенца! Палал далкхесте, кана йекх мечка нападнингяс е бакрен, о Давид мударгяс ла–да! Кой мислинес кай помагингяс е Давидеске? — Ва, о Йехова.

О Давид сикавгяс кай си бидаравно авере–да случайесте. О израилтяня маренас пес йекхе народоса, колато пхененас пес филистимця. Йекх ленгере войникендар уло бут, бут учо, направо великани. Пхенелас пес Голиат. Давкха великани подигравинелас пес е израилсконе войникенге тай е Йеховаске. Ов траделас лен те авен те марен пес леса. Ама о израилтяня бут даранас. Кана о Давид шунгяс давкха, пхенгяс е Голиатеске кай ка марел пес леса тай ка побединел лес, соскето о Йехова ка помагинел леске. Мислинес ли кай о Давид уло бидаравно? — Ва, ов уло наистина бидаравно. Мангес ли те ахальовес со ачшило палал далкхесте?

О Давид лиляс пи прашка тай панч гладка бара тай гело те марел пес е великаниеса. Кана о Голиат дикхляс кизом си терно о Давид, асанило леске! Ама о Давид пхенгяс: „Ту авес паш манде чшуряса, ... а ме авав паш туте е Йеховаскере алавеса“. Палал далкхесте тховгяс йекх бар пе прашкате,  прастанило карик о Голиат тай чшивгяс лес право карик лесте. О бар чалавгяс е великаниес точно машкар о якха! О Голиат пело тай муло. О филистимця зомкха бут дараниле, кай саворе нашле. Сар о Давид успеингяс те побединел е великаниес, въпреки кай уло зомкха терно? — О Йехова помагингяс леске, а о Йехова уло бут по–зорало околе великаниестар!

О Давид на даралас, соскето жанелас кай о Йехова ка помагинел леске

Со сикльовес таро разкази е Давидеске? — О Йехова си по–зорало секоне манушестар. Тай ов си торо амал. Окова дром кана ка дарас, де тут годи кай ов ащи те помагинел туке те овес бидаравно!

ЧЕТИНЕ ТЕРЕ БИБЛИЯТЕ