Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Сикав те чшавен

 1 УРОКИ

И тайна която лошанас кай жанас

И тайна която лошанас кай жанас

Пхенгяс ли туке декхой десави тайна? — * И Библия хоратинел йекхе специалноне тайнаке, която пхенел пес „и свещено тайна“. Ой си свещено, соскето си таро Дел. Пхенел пес тайна, соскето о мануша на жаненас ла. Дори о ангеля мангенас те жанен ла. Ту, мангес ли те жанес дайкха тайна? —

Со мислинес кай мангенас те ахальовен о ангеля?

Англал бут, бут време о Дел създингяс е първоне мрушес тай е първоне жувля. Он пхененас пес Адам тай Ева. О Дел диняс лен шукар тхан кате те бешен — и Едемско градина. Ако шуненас е Девлес, он тай ленгере чшаве ащине те керен и цело пхув рай сар далкхе градинате. Тай ащине те живинен вечно андо рай. Ама дес ли тут годи со керде о Адам тай и Ева? —

Он на уле послушна е Девлеске тай адалкхеске авдиес и пхув нанай рай. Ама о Дел пхенгяс, кай ка керел и цело пхув шукар тай секой ка овел щастливо тай ка живинел вечно. Сар ка керелас давкха? Бут време о мануша на жаненас. Давкха уло тайна.

Кана о Исус ало ки пхув, пхенгяс е манушенге по–бут далкхе тайнаке. Пхенгяс ленге, кай ой си е Девлескере Тхагарипнаске. Сикавгяс лен те молинен пес, давкха Тхагарипе те авел. Ов ка керел и пхув шукар рай.

Лошанес ли кай жанес дайкха тайна? — Помнине, кай само окола, колато си послушна е Йеховаске, ка живинен андо рай. И Библия хоратинел буте мрушенге тай жувлиенге, колато уле послушна е Йеховаске. Мангес ли те сикльовес по–бут ленге? — Нека те дикхас кола уле десаве далкхе манушендар тай сар ащи те овас сар ленде.

ЧЕТИНЕ ТЕРЕ БИБЛИЯТЕ

  • Марко 4:11

  • 1 Петър 1:12

  • Битие 1:26–28; 2:8, 9; 3:6, 23

  • Матей 6:9, 10

  • Псалм 37:11, 29

^ абз. 3 Секоне разказиесте ка дикхес кавка знаки (—) палал десаве въпросиенде. Далкхе тханенде ка овел лачшес те спиринес тай те мукес те чшавес те отговоринел.