Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Сикав те чшавен

 2 УРОКИ

И Ревека мангелас те лошанкярел е Йеховас

И Ревека мангелас те лошанкярел е Йеховас

И Ревека ули жувли, която дехелас е Йеховас. Лакоро ром пхенелас пес Исаак. Ов–да дехелас е Йеховас. Сар запенжарде пес? Сар и Ревека сикавгяс, кай мангел те лошанкярел е Йеховас? Нека те ахальовас по–бут лаке.

О Исаак бешелас пе родителенца, е Авраамйеса тай е Сараса, анди ханаанско област. Отхе о мануша на служиненас е Йеховаске. Ама о Авраам мангелас лескоро чшаво те пранденел жувляке, която служинел е Йеховаске. Адалкхеске бичшалгяс пе служителес, вероятно е Елиезерес, те аракхел ромня е Исаакеске, йекхе тханесте ковато пхенелас пес Харан, кате бешенас десаве ленгере енданя.

И Ревека иринелас пес ко бунари бут дром

О Елиезер цидингяс авере Авраамйескере служителенца. О дром уло бут баро. Он лиле песа деш камилес, колато пхиравенас хабе тай подаръкя. Сар о Елиезер ка ахальовелас коле жувля те избиринел е Исаакеске? Кана ресле андо Харан, спиринде жи йекхе бунариесте, соскето о Елиезер жанелас, кай панда хари тай о жувля ка авен те пхерен песке пани. Ов молисайло е Йеховаске, кай ако мангел пани десаве жувлятар тай ой дел лес, тай лескере камилен, тогава ка жанел кай  дайкха си и жувли, която избирингяс о Йехова.

Тогава ко бунари али йекх терни жувли, и Ревека. И Библия пхенел кай ой ули бут шукар. О Елиезер помолингяс ла паниеске, тай ой веднага диняс лес тай пхенгяс: „Те камиленге–да ка икалав пани.“ Представине туке со означинелас давкха! О трушале камилес пиен бут пани, адалкхеске и Ревека требинелас те иринел пес ко бунари бут дром. Дикхес ли ки картина кизом си букярни? — О Елиезер уло учудиме далкхестар сар о Йехова отговорингяс лескере молитвате.

О Елиезер диняс е Ревека бут шукар подаръкя. Ой поканингяс лес тай лескере амален пуменде. Отхе о Елиезер обяснингяс соске бичшалгяс лес о Авраам, тай сар о Йехова отговорингяс лескере молитвате. Е Ревекакоро семейство, лошаляса съгласисайло ой те пранденел е Исаакеске.

И Ревека цидингяс е Елиезереса тай прандесайли е Исаакеске

Ама мислинес ли кай и Ревека мангелас те пранденел леске? — Ой жанелас, кай о Йехова бичшалгяс е Елиезерес отхе. Аке соске кана лакере енданя пучле ла дали мангел те жал андо Ханаан тай те ачшол ромни е Исаакескери, ой пхенгяс „Мангав“ тай цидингяс е Елиезереса. Кана ресле андо Ханаан, ой прандесайли е Исаакеске.

И Ревека кергяс давкха со мангелас о Йехова, адалкхеске ов благословингяс ла. Палал бут бреша, лакере семействосте бияндило о Исус! Ако синян сар и Ревека тай лошанкярес е Йеховас, ов ка благословинел тут–да.

ЧЕТИНЕ ТЕРЕ БИБЛИЯТЕ

  • Битие 12:4, 5; 24:1–58, 67