Жа ко съдържание

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

Select language романи (България)

 3 УРОКИ

И Раав верувинелас андо Йехова

И Раав верувинелас андо Йехова

Те представинас аменге кай синям андо град Йерихон. Ов аракхльовел анди ханаанско област, кате о мануша на верувинен андо Йехова. Атхе бешел йекх жувли която пхенел пес Раав.

Кана и Раав ули цикни, шунгясас сар о Моисей путергяс о Лоло морес тай икалгяс е израилтянен таро Египет. Шунгясас–да сар о Йехова помагингяс ленге те побединен саворе ленгере душманиен. А акана шунел кай о израилтяня спиринде паше жи ко Йерихон!

И Раав защитингяс е съгледвачен, соскето верувинелас андо Йехова

Йекх рат, дуй израилтяня авен андо Йерихон. Он си съгледвачя, или мануша, колато манген тайно те раздикхен о градос. О мруша авен жи ко кхер кате бешел и Раав тай ой канинел лен те ачшон отхе. Машкар и рат, o тхагар е Йерихонескоро ахальовел кай андо градос иси съгледвачя тай он си паш и Раав. Адалкхеске о тхагар бичшалел манушен те долен лен. И Раав гаравел е съгледвачен ко плоско покриви е кхерескоро тай пхенел е тхагарескере служителенге: „О мруша але паш манде, ама ... геле песке ... Пхирен сиго палал ленде тай ка ресен лен!“ Жанес ли соске и Раав защитинел е съгледвачен? — Соскето верувинел андо Йехова тай жанел, кай ов ка дел и ханаанско област е израилтянен.

Англал те жан песке, о съгледвачя обещинен кай кана о Йерихон ка овел унищожиме, и Раав тай лакоро семейство ка овен спасиме. Ама жанес ли со пхенен лаке те керел? — Те лел йекх лоло шело тай те пхандел лес ко жами. Чука саворе лакере кхересте ка ачшон живде. И Раав керел точно со пхенен лаке о дуй мруша. Жанес ли со ачшол палал далкхесте? —

И Раав тай лакоро семейство уле спасиме таро Йехова

 

Палал десаве диеса, о израилтяня авен тай шов диес обиколинен тихо о Йерихон, йекхвар андо диес. Ама андо ефтато диес обиколинен ефта дром. Палал далкхесте саворе започнинен те викинен силно. Тогава о Йехова керел чука кай о стенес турял о  Йерихон те перен. Ама о кхер е лоле шелеса ко жами ачшол! Дикхес ли лес ки картина? — И Раав тай лакоро семейство си спасиме!

Со сикльовес тари Раав? — Ой верувинелас андо Йехова ашал саворе шукаре букиенге колато сиклили леске. Ту–да сикльовес бут шукар букя е Йеховаске. Верувинес ли лесте сар и Раав? — Сигурна синям кай верувинес!