Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Сикав те чшавен

 4 УРОКИ

Ой лошанкяргяс пе дадес тай е Йеховас

Ой лошанкяргяс пе дадес тай е Йеховас

Со обещингяс о Йефтай е Йеховаске?

На уло лаке локо, ама и чшай е Йефтайескери изпълнингяс пе дадескоро обещание

Дикхес ли е чшая ки картина? — Лакоро дад пхенел пес Йефтай. И Библия на пхенел аменге лакоро алав, ама жанас кай ой лошанкяргяс пе дадес тай е Йеховас. Нека те ахальовас по–бут лаке тай лакере дадеске, е Йефтайеске.

О Йефтай уло лачшо мануш тай отделинелас бут време за те сикавел пе чшая е Йеховаске. Ов уло също зорало мруш тай лачшо водачи. Адалкхеске о израилтяня мангле лестар те водинел лен анди война мамуй ленгере душманиенде.

О Йефтай молисайло е Йеховаске те помагинел леске те побединел. Обещингяс леске, кай ако спечелинел и битка, ка дел лес е първоне манушес, ковато ка икльовел лескере кхерестар кана иринел пес. Давкха мануш  ка живинелас тай ка керелас бути пе целоне животоске ко свето шатъри. О свето шатъри уло сар бари палатка тай о мануша жанас отхе за те поклонинен пес е Девлеске. Тай наистина о Йефтай победингяс! Жанес ли кой първо иклило лескере кхерестар кана о Йефтай ирисайло? —

Ва, лескери чшай! Е Йефтайес на уло авер чшаве, а акана требинелас те бичшалел ла дуресте. Давкха уло бут пхаро леске. Ама де тут годи кай ов динясас обещание. Лескери чшай веднага пхенгяс, кай щом ов обещингяс варесо е Йеховаске, требинел те изпълнинел лес.

Секо бреш лакере амалиня авенас те дикхен ла

Лаке–да уло пхаро. Ко свето шатъри нанай те овелас възможно те пранденел или те овел ла чшаве. Ама ой бут мангелас те изпълнинел пе дадескоро обещание тай те лошанкярел е Йеховас. Давкха уло по–важно лаке, далкхестар те пранденел тай те овел ла чшаве. Чука, и чшай е Йефтайескери иклили пумендар тай пе целоне животоске живингяс ко свето шатъри.

Мислинес ли кай ой лошанкяргяс пе дадес тай е Йеховас? — Ва, чука си! Ако синян послушно тай дехес е Йеховас сар е Йефтайескере чшаяте, ту–да ка лошанкярес те родителен тай е Йеховас.

ЧЕТИНЕ ТЕРЕ БИБЛИЯТЕ

  • Второзаконие 6:4–6

  • Съдии 11:30–40

  • 1 Коринтяни 7:37, 38