Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Сикав те чшавен

Въведение

Въведение

„Дехе е Йеховас, тере Девлес, те целоне сърцеса, те целоне вогиеса тай те целоне зоралипнаса. Далкха думес, колато заповединав туке авдиес, нека те овен те сърцесте. Постоянно сикав те чшавен ленге тай хоратин далкхе думенге, кана бешес кхере, кана пхирес ко дром, кана пашльос тай кана ухкьос.“ ВТОРОЗАКОНИЕ 6:5–7