Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Сикав те чшавен

Родителален, използвинен далкха разказя за те сикавен тумаре чшавен важноне библейсконе урокиенде.

Въведение

О думес таро лил Второзаконие ащи те ръководинен тут, кана възпитинес те чшавен.

И тайна която лошанас кай жанас

И Библия хоратинел йекхе специалноне тайнаке, която пхенел пес „и свещено тайна“. Мангес ли те жанес ла?

И Ревека мангелас те лошанкярел е Йеховас

Со требинел те керас, за те овас сар и Ревека? Четине о разкази тай сикльов по–бут лаке.

И Раав верувинелас андо Йехова

Ахальов сар и Раав тай лакоро семейство уле спасиме, кана о Йерихон уло унищожиме.

Ой лошанкяргяс пе дадес тай е Йеховас

Саво обещание изпълнингяс е Йефтайескери чшай? Сар ащи те овас сар лате?

О Самуил керелас со си правилно

Сар ащи те овес сар о Самуил тай те керес со си правилно дори кана о мануша керен кханиле букя?

О Давид на даралас

Четине кавка вълнуващо библейско разкази, за те ахальовес соске о Давид уло зомкха бидаравно.

Чувствинес ли тут подекхана коркоро тай даравдо?

Со пхенгяс о Йехова е Илияске, кана ов чувствинелас пес коркоро тай даравдо? Со сикльовес далкхестар со ачшило е Илияса?

Е Йосияс уло лачше амала

Анди Библия четинас кай е Йосияске уло бут трудно те керел со си правилно. Четине сар лескере амала помагинде леске.

О Йеремия на спирингяс те хоратинел е Йеховаске

Соске о Йеремия продължинелас те хоратинел е Девлеске, въпреки кай о мануша денас пес холи тай асанас леске?

О Исус винаги уло послушно

Нанай винаги локо те шунес те родителен. Четине сар е Исусескоро примери ащи те помагинел туке.

Он пишинде е Исусеске

Ахальов е охтоне библейсконе писателенге, колато живинде анде Исусескоро време тай пишинде лескере животоске.

Е Павлескоро племенники уло бидаравно

Давка терно мруш спасингяс пе какоскоро животос. Сар?

О Тимотей мангелас те помагинел е манушенге

Сар ащи те овел тут щастливо тай вълнуващо животос сарто уло е Тимотейес?

О Тхагарипе ковато ка управлинел и цело пхув

Саво ка овел о животос, кана о Исус ка управлинел и пхув? Мангес ли те овес отхе?