Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Лачши новина таро Дел!

 15 УРОКИ

Соске те продължинес те сикльовес е Девлеске?

Соске те продължинес те сикльовес е Девлеске?

1. Сави полза ка овел тут, ако продължинес те сикльовес и Библия?

Със сигурност като раздикхлян далкха основна учения е Библиякере, тери любов карик о Йехова барили. Ама требинел постоянно те укрепинес дайкха любов. (1 Петър 2:2) Тери надежда е вечноне животоске зависинел таро усилия, колато полагинес те приближинес тут жи ко Дел, като сикльовес лескоро Слово. Четине Йоан 17:3; Юда 21.

Кизом по–бут сикльовес е Девлеске, боркха по–бут ка барьол тери вяра. А и вяра ка помагинел туке те лошанкярес е Йеховас. (Евреи 11:1, 6) Също, и вяра ка традел тут те разкаинес тут тай те променинес то животос. Четине Деяния 3:19.

2. Сар торо познание е Девлеске ащи те анел полза аверенге?

Ащи те овел тут специално амалипе е Йеховаса

Със сигурност ка мангес те споделинес аверенца давкха со сиклилян — саворе лошанас кана пхенас лачши новина аверенге. Като продължинес те сикльовес и Библия, ка жанес сар те използвинес ла, за те обяснинес тери вяра андо Йехова тай и лачши новина. Четине Римляни 10:13–15.

По–бут таро мануша започнинен те споделинен и лачши новина пе амаленца тай пе енданиенца. Ов тактично. Вместо те пхенес ленге, кай ленгери религия си фалшиво, пхен ленге саве си е Девлескере обещания. Де тут годи, кай често о мануша на дикхен со пхенес, а сар икерес тут. Четине 2 Тимотей 2:24, 25.

3. Кизом близко ащи те овес е Девлеса?

Като сикльовес е Девлескоро Слово, ка барьос духовно. Като продължинес те керес давкха, то амалипе е Йеховаса ка ачшол бут специално. Даже ащи те ачшос йекх таре Девлескоро семейство. Четине 2 Коринтяни 6:18.

 4. Сар те продължинес те напредвинес?

Ка барьос духовно като продължинес те сикльовес е Девлескоро Слово. (Евреи 5:13, 14) Пхен декхаске таре Йеховаскере Свидетеля те сикльовел и Библия туса, като използвинел о лил „Со наистина сикавел и Библия?“ (дасиканес). Кизом по–бут сикльовес таре Девлескоро Слово, боркха по–успешно ка овел то животос. Четине Псалм 1:1–3; 73:27, 28.

И лачши новина си таро Йехова, о щастливо Дел. Ащи те приближинес тут жи лесте, като приближинес тут жи лескере служителенде. (Евреи 10:24, 25) Като продължинес те полагинес усилия те лошанкярес е Йеховас, стреминес тут карик о истинско животос — о вечно животос. Те приближинес тут жи ко Дел, си наистина о най–шукар варесо, ковато ащи те керес. Четине 1 Тимотей 1:11; 6:19.