Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Лачши новина таро Дел!

 12 УРОКИ

Сар ащи те приближинас амен жи ко Дел?

Сар ащи те приближинас амен жи ко Дел?

1. Дали о Дел шунел саворе молитвес?

О Дел канинел е манушен саворе народовиендар те приближинен пес жи лесте, като молинен пес леске. (Псалм 65:2) Ама ов на шунел саворе молитвес. Например ако йекх ром на икерел пес лачшес пе ромняса, о Дел нанай те шунел лескере молитвес. Кана о израилтяня продължиненас те керен кханилипе, о Дел на мангелас те шунел ленгере молитвес. (1 Петър 3:7) Ясно си, кай и молитва си бут бари привилегия. Ама о Дел си готово те шунел о молитвес, дори околенгере, колато керде сериозна безеха, ако он разкаинен пес. Четине Исаия 1:15; 55:7.

2. Сар те молинас амен?

И молитва си част таро поклонение е Девлеске, адалкхеске требинел те молинас амен само амаре Създателеске, е Йеховаске. (Матей 4:10; 6:9) Понеже синям безехале, требинел те молинас амен е Исусескере алавесте, соскето ов муло амаре безехенге. (Йоан 14:6) О Йехова на мангел те повторинас наизустена или пишиме молитвес. Ов мангел те молинас амен вогиестар. Четине Матей 6:7; Филипяни 4:6, 7.

Амаро Създатели ащи те шунел амаре молитвес, дори кана молинас амен наум. (1 Царе 1:12, 13) Ов канинел амен те молинас амен секоне времесте, например кана ухкяс анди явин, анди рат англал те совас, кана бешас те хас маро тай кана иси амен проблемя. Четине Псалм 55:22; Матей 15:36.

3. Соске киден пес о християня?

Нанай лесно те приближинас амен жи ко Дел, соскето живинас машкар манушенде, колато на верувинен лесте тай асан далкхеске со обещингяс ов — кай ка овел мири ки пхув. (2 Тимотей 3:1, 4; 2 Петър 3:3, 13) Аке соске иси  амен нужда таро насърчително общуване амаре пхраленца тай пхениенца, тай лен–да иси нужда амендар. Четине Евреи 10:24, 25.

Те общувинас манушенца, колато дехен е Девлес, помагинел аменге те приближинас амен жи ко Дел. О събрания е Йеховаскере Свидетеленгере си шукар възможност те насърчинас амен тари вяра е аверенгери. Четине Римляни 1:11, 12.

4. Сар ащи те приближинес тут жи ко Дел?

Ащи те приближинес тут жи ко Йехова, като размислинес далкхеске со сикльовес тари Библия. Давкха включинел лескере дела, съвекя тай обещания. И молитва тай о размисъли помагинен аменге те ценинас е Девлескери любов тай мъдрост. Четине Исус Навиев 1:8; Псалм 1:1–3.

Ащи те приближинес тут жи ко Дел само ако разчитинес тай верувинес лесте. И вяра си сар йекх лулуди, която ка барьол само ако поливинес ла. Тери вяра–да ка барьол, ако постоянно поливинес ла, като размислинес упрал о основания тере вяраке. Четине Матей 4:4; Евреи 11:1, 6.

5. Сави полза ка овел тут ако приближинес тут жи ко Дел?

О Йехова си загрижиме околенге, колато дехен лес. Ов ащи те защитинел лен всичконастар, ковато ащи те застрашинел ленгери вяра тай ленгери надежда е вечноне животоске. (Псалм 91:1, 2, 7–10) Ов предупрединел амен те на керас букя, колато ка застрашинен амаро састипе тай амаро щастие. О Йехова сикавел амен сар те овел амен о най–лачшо животос. Четине Псалм 73:27, 28; Яков 4:4, 8.