Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Лачши новина таро Дел!

 7 УРОКИ

Со си е Девлескоро Тхагарипе?

Со си е Девлескоро Тхагарипе?

1. Со си е Девлескоро Тхагарипе?

Соске о Исус си о идеално Тхагар? (МАРКО 1:40–42)

Е Девлескоро Тхагарипе си небесно правителство. Ов ка заменинел саворе авер правителства тай ка изпълнинел е Девлескери воля сарто андо небес, чука ки пхув–да. Сиго е Девлескоро Тхагарипе ка анел давкха, колестар нуждаинен пес о мануша — лачшо управление. Чука ка обедининел саворен ки пхув. И новина е Девлескере Тхагарипнаске наистина си лачши! Четине Даниил 2:44; Матей 6:9, 10; 24:14.

Секоне тхагарипнасте иси тхагар. О Йехова тховгяс пе Чшавес, е Исусес, те овел Тхагар анде Девлескоро Тхагарипе. Четине Откровение 11:15.

2. Соске о Исус си о идеално Тхагар?

Е Девлескоро Чшаво си о идеално Тхагар, соскето си лачше вогиескоро тай справедливо. (Йоан 1:14) Освен далкхесте, о Исус си достатъчно силно те помагинел е манушенге, соскето ка управлинел таро небес упрал и цело пхув. Кана уло възкресиме, гело упре андо небес, бешло таре Йеховаскери десно риг тай жарелас. (Евреи 10:12, 13) Кана ало о време, о Дел диняс лес и власт те управлинел сар Тхагар. Четине Даниил 7:13, 14.

3. Кой ка управлинел е Исусеса?

Заедно е Исусеса андо небес ка управлинен мануша, коленге пхенел пес „свята служителя“. (Даниил 7:27) О първа лендар уле е Исусескере верна апостоля. Жи авдиес, о Йехова продължинел те избиринел верноне мрушен тай  жувлиен, колато ка управлинен андо небес. Сарто о Исус, он–да получинен духовно телос кана възкръснинен. Четине Йоан 14:1–3; 1 Коринтяни 15:42–44.

Кизом мануша жан андо небес? О Исус пхенгяс ленге „цикно стадо“. (Лука 12:32) Он ка овен 144 000 тай ка управлинен упрал и пхув е Исусеса. Четине Откровение 14:1.

4. Со ачшило кана о Исус започнингяс те управлинел?

Е Девлескоро Тхагарипе започнингяс те управлинел презал о 1914 бреш. * Най–наангле о Исус чшивгяс е Бенгес тай е демониен ки пхув. О Сатана диняс пес холи тай започнингяс те причининел баре проблемя ки цело пхув. (Откровение 12:7–10, 12) Оттогава е манушенгере страдания ачшон са по–бут. О войни, о бокхалипе, о насвалипе тай о земетресения си част таро „знаки“, ковато сикавел, кай сиго е Девлескоро Тхагарипе ка започнинел те управлинел упрал и пхув. Четине Лука 21:7, 10, 11, 31.

5. Со керел е Девлескоро Тхагарипе?

Чрез и световно проповедно дейност, е Девлескоро Тхагарипе вече обедининел йекх баро множество саворе народовиендар. Милионя кротка мануша ачшон поданикя е Исусескере. Е Девлескоро Тхагарипе ка защитинел лен, кана давкха кханило светос ка овел унищожиме. Адалкхеске саворе, колато манген те овел лен полза таре Девлескоро Тхагарипе, требинел те сикльовен те овен послушна е Исусеске. Четине Откровение 7:9, 14, 16, 17.

Кана о Тхагарипе ка управлинел 1000 брешенге, ка изпълнинел е Девлескоро първоначално намерение е манушенге. И цело пхув ка ачшол рай. Палал далкхесте, о Исус ка иринел о Тхагарипе пе Дадеске. (1 Коринтяни 15:24–26) Каса ащи те споделинес и лачши новина е Девлескере Тхагарипнаске? Четине Псалм 37:10, 11, 29.

 

^ абз. 6 За те ахальовес сар е Библиякере пророчества сикавен о 1914 бреш, дикх стр. 215–218  таро лил „Со наистина сикавел и Библия?“ (дасиканес).