Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Лачши новина таро Дел!

 13 УРОКИ

Со ка ачшол е религиенца?

Со ка ачшол е религиенца?

1. Саворе религиес ли си лачше?

Саворе религиенде иси искрена мануша. И лачши новина си, кай о Дел забележинел лен тай си загрижиме ленге. Ама за съжаление бут мануша използвинен и религия, за те керен кханилипе. (2 Коринтяни 4:3, 4; 11:13–15) Иси доказателства, кай десаве религиес ехминен пес андо тероризъм, геноцид, войни тай дори андо малтретиране е чшавенге. Давкха бут дукхавел е манушен, колато искрено верувинен андо Дел! Четине Матей 24:3–5, 11, 12.

И истинско религия прославинел е Девлес, а и фалшиво гневинел лес. Ой сикавел букя, колато нанай тари Библия, например хохавне учения е Девлеске тай е муленге. Ама о Йехова мангел, о мануша те жанен и истина леске. Четине Езекиил 18:4; 1 Тимотей 2:3–5.

2. Со ка ачшол е религиенца?

Ащи те лошанас, кай о Йехова на заблудинел пес таро религиес, колато пхенен кай дехен е Девлес, ама далкхеса со керен сикавен, кай дехен е Бенгескоро светос. (Яков 4:4) Е Девлескоро Слово пхенел е фалшивоне религиенге „Вавилон Велики“. О Вавилон си о древно градос катар иклили и фалшиво религия, палал о Потопи анде Нойескоро време. Сиго о Дел ка премахнинел о религиес, колато хохавен тай потискинен е манушен. Четине Откровение 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Ама иси авер–да лачши новина. О Йехова на забистергяс е искреноне манушен, колато си разпръсниме андо фалшива религиес ко цело светос. Ов обедининел лен, като сикавел лен ки истина. Четине Михей 4:2, 5.

 3. Со требинел те керен о искрена мануша?

И истинско религия обедининел е манушен

О Йехова си загрижиме е манушенге, колато дехен и истина тай о лачшипе. Ов насърчинел лен те икльовен тари фалшиво религия. Окола, колато дехен е Девлес си готова те керен променес, за те лошанкярен лес. Четине Откровение 18:4.

Презал о първо веки, кана шунде и лачши новина таро апостоля, о искрена мануша лошаляса приеминде ла. О Йехова сикавгяс лен сар те овел лен по–шукар смислено животос тай истинско надежда. Он си шукар примери аменге, соскето кана приеминде и лачши новина, тховде е Йеховас ко първо тхан пере животосте. Четине 1 Солунци 1:8, 9; 2:13.

О Йехова лошанел те приеминел пе народосте околен, колато икльовен тари фалшиво религия. Ако приеминес лескери сърдечно покана, ка ачшос лескоро амал, ка овел тут нево тай любещо семейство духовноне пхралендар тай пхениендар тай ка получинес вечно животос. Четине Марко 10:29, 30; 2 Коринтяни 6:17, 18.

4. Сар о Дел ка анел лошали ко цело светос?

И присъда е фалшивоне религияке, сиго ка овел изпълниме. Давкха си лачши новина. Чука о мануша ка овен освободиме таро религиозно потисничество. Нисар по–бут и фалшиво религия нанай те хохавел тай те разделинел е манушен. Саворе ка поклонинен пес е истинсконе Девлеске. Четине Откровение 18:20, 21; 21:3, 4.