Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Лачши новина таро Дел!

 5 УРОКИ

Саво си е Девлескоро намерение е пхувяке?

Саво си е Девлескоро намерение е пхувяке?

1. Соске о Дел създингяс и пхув?

О Йехова диняс е манушен и пхув. Ой си амаро кхер. Давкха означинел, кай о първа мануша, о Адам тай и Ева, на уле създиме те живинен андо небес — о Дел вече създингясас е ангелен те живинен отхе. (Йов 38:4, 7) О Йехова диняс е първоне манушес шукар тхан кате те живинел — и Едемско градина. (Битие 2:15–17) О Йехова диняс е Адамиес тай лескере потомциен и възможност те живинен вечно ки пхув. Четине Псалм 37:29; 115:16.

Андо начало само и Едемско градина сине рай. О Адам тай и Ева требинелас те пхерен и пхув пе потомциенца, те покоринен и цело пхув тай те керен ла рай. (Битие 1:28) И пхув нисар нанай те овел унищожиме. Ой винаги ка овел е манушенгоро кхер. Четине Псалм 104:5.

2. Соске акана и пхув нанай рай?

О Адам тай и Ева на уле послушна е Девлеске, адалкхеске ов лиляс лен палал тари Едемско градина. О рай изчезнингяс тай нито йекх мануш нащине те възстановинел лес. И Библия пхенел: „И пхув ... си динди е кханилескере вастенде.“ (Йов 9:24) Четине Битие 3:23, 24.

Откажисайло ли о Йехова те изпълнинел по намерение е манушенге? На откажисайло. Ов си всемогъщо тай нащи те провалинел пес. (Исаия 45:18) О Дел ка керел и пхув рай тай о мануша ка живинен вечно лате. Четине Псалм 37:11, 34.

3. Сар о рай ка овел възстановиме?

О рай ки пхув ка овел възстановиме кана о Исус ка управлинел сар Тхагар. Анди война, която пхенел пес Армагедон, о Исус ка водинел е Девлескере ангелен тай ка унищожинел саворен, колато противопоставинен пес е Девлеске. Палал далкхесте ка пхандел е Бенгес  1000 брешенге. Ама е Девлескере служителя нанай те овен унищожиме, соскето о Исус ка ръководинел тай ка защитинел лен. Он ка получинен вечно животос андо рай ки пхув. Четине Откровение 20:1–3; 21:3, 4.

4. Кана ка свършинен о страдания?

Кана о Дел ка премахнинел о кханилипе? О Исус диняс „знаки“, ковато ка сикавелас, кай о крайос си паше. О условия андо светос авдиес застрашинен е манушенгоро бъдеще тай сикавен, кай живинас андо „завършеки далкхе системакоро“. Четине Матей 24:3, 7–14, 21, 22.

Кана о Исус ка управлинел таро небес 1000 брешенге упрал и пхув, ка премахнинел саворе страдания. (Исаия 9:6, 7; 11:9) Освен Тхагар, о Исус ка овел Първосвещеники–да тай ка простинел о безеха околенгере, колато дехен е Девлес. Чука чрез о Исус, о Дел ка премахнинел о насвалипе, о пхурипе тай о мериба. Четине Исаия 25:8; 33:24.

5. Кой ка живинел андо рай?

Анди Зала е Тхагарипнаскери ка запенжарес тут манушенца, колато дехен е Девлес тай манген те сикльовен сар те овен леске угодна

Андо рай ка живинен о мануша, колато шунен е Девлес. (1 Йоан 2:17) О Исус бичшалгяс пе ученикиен те роден е кротконен тай те сикавен лен сар те овен угодна е Девлеске. Авдиес о Йехова подготвинел милионе манушен, за те живинен андо бъдещо рай ки пхув. (Софония 2:3) Андо Залес е Тхагарипнаскере е Йеховаскере Свидетеленгере, о мруша сикльовен сар те овен по–лачше рома тай дада, а о жувля сар те овен по–лачше ромня тай дая. Родителя пе чшавенца поклонинен пес заедно е Девлеске тай сикльовен сар те овел лен полза таро библейско познание. Четине Михей 4:1–4.