Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Лачши новина таро Дел!

 8 УРОКИ

Соске о Дел домукел о кханилипе тай о страдания?

Соске о Дел домукел о кханилипе тай о страдания?

1. Сар появисайло о кханилипе?

О Дел мукляс е манушен те управлинен достатъчно дълго, за те ачшол ясно, кай нащи те разрешинен пере проблемя

О кханилипе появисайло ки пхув, кана о Бенг пхенгяс о първо хохайбе. Андо начало о Сатана сине съвършено ангели, ама „на ачшило анди истина“. (Йоан 8:44) Ов мангляс саворе те поклонинен пес леске, варесо ковато заслужинел само о Йехова. О Бенг хохавгяс е първоне жувля, е Ева, тай традингяс ла те шунел лес, а ма е Девлес. Сарто и Ева, о Адам–да на шунгяс е Девлес. Е Адамиескоро решение ангяс о страдания тай о мериба. Четине Битие 3:1–6, 19.

Кана традингяс е Ева те на шунел е Девлес, о Сатана започнингяс бунти мамуй е Девлескери върховно власт. По–бут таро мануша, лен лескери риг тай отхвърлинен е Девлес. Чука о Сатана ачшило „о владетели далкхе светоскоро“. Четине Йоан 14:30; 1 Йоан 5:19.

2. Сине ли недостатъки анде Девлескоро творение?

Всичко со керел о Дел си съвършено. Кана о Дел създингяс е манушен тай е ангелен, диняс лен и способност те подчининен пес леске съвършено. (Второзаконие 32:4, 5) О Дел диняс амен и свобода те избиринас дали ка керас лачшипе, или кханилипе. Дайкха свобода дел амен и възможност те сикавас амари любов карик о Дел. Четине Яков 1:13–15; 1 Йоан 5:3.

3. Соске о Дел домукел о страдания жи авдиес?

О Йехова търпинел о бунти мамуй лескоро управление жи авдиес. Соске? За те ачшол ясно, кай нащи те управлинас амен би лескоро. (Еклисиаст 7:29; 8:9) Вече накхле 6000 бреш тай ачшило ясно, кай о манушикане правителства нащи те премахнинен о войни, и престъпност, и несправедливост тай о насвалипе. Четине Йеремия 10:23; Римляни 9:17.

 Е Девлескоро управление нанай сар е манушенгоро. Ов анел полза околенге, колато приеминен лес. (Исаия 48:17, 18) Сиго о Йехова ка премахнинел саворе манушикане правителства. Ки пхув ка живинен само мануша колато избиринен, о Дел те управлинел лен. (Исаия 11:9) Четине Даниил 2:44.

4. Сави възможност дел амен е Девлескоро търпение?

О Сатана пхенгяс, кай о мануша служинен е Йеховаске ма соскето дехен лес, а далкхеске со получинен лестар. Мангес ли те сикавес, кай о Сатана хохавел? Ащи те керес давкха! Е Девлескоро търпение дел амен и възможност те сикавас дали мангас те управлинел амен о Дел, или о мануша. Амаро избори дикхьол амаре животостар. Четине Йов 1:8–12; Притчи 27:11.

5. Сар ащи те сикавас, кай избиринас е Девлескоро управление?

Амаре решения сикавен дали мангас о Йехова те управлинел амен

Ка сикавас, кай избиринас е Девлескоро управление, като аракхас и истинско религия тай живинас според лакере учения, колато си основиме ки Библия. (Йоан 4:23) Сарто о Исус, аме–да ка отчшивас е Бенгескоро управление, като на участвинас анди политика тай андо войни. Четине Йоан 17:14.

О Сатана използвинел пи власт, за те традел е манушен те керен неморалност тай авер кханиле букя. Кана отчшивас салка букя, десаве амаре енданиендар тай амаре амалендар ащи те асан аменге или те противопоставинен пес аменге. (1 Петър 4:3, 4) Адалкхеске требинел те избиринас. Ка кидас ли амен е манушенца, колато дехен е Девлес? Ка спазвинас ли е Девлескере мъдра тай любеща законя? Ако керас давкха ка докажинас, кай о Бенг хохавгяс, кана пхенгяс кай никхой нанай те ачшол верно е Девлеске, кана си леске пхарипе. Четине 1 Коринтяни 6:9, 10; 15:33.

Е Девлескери любов карик о мануша си гаранция, кай о кханилипе тай о страдания ка изчезнинен. Далкха, колато сикавен, кай верувинен далкхесте, ка живинен вечно ки пхув. Четине Йоан 3:16.