Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Лачши новина таро Дел!

 9 УРОКИ

Сар те овел тут щастливо семейство?

Сар те овел тут щастливо семейство?

1. Соске си важно те сключинес браки, за те овел тут щастливо семейство?

И лачши новина си таро Йехова, о щастливо Дел, ковато мангел о семейства те овен щастлива. (1 Тимотей 1:11) Ов кергяс о първо браки. За те овел щастливо о семейство, о законно браки си бут важно, соскето дел сигурност е партньориен тай осигуринел стабилно среда за те барярен пе чшавен. О християня требинел те спазвинен о законя кана пранденен тай те регистриринен по браки. Четине Лука 2:1, 4, 5.

Сар дикхел о Дел ко браки? Ов мангел о браки те овел целоне животоске. О Йехова мангел о ром тай и ромни те овен песке верна. (Евреи 13:4) Ов мразинел о разводи. (Малахия 2:16) Само ако йекх таро дуй жене пхирел упрал околесте, о Дел позволинел е християниенге те развединен пес тай те пранденен отново. Четине Матей 19:3–6, 9.

2. Сар о ром тай и ромни требинел те икерен пес йекх авереса?

О Йехова създингяс е мрушес тай е жувля те допхерен пес андо браки. (Битие 2:18) Е ромес иси и отговорност те грижинел пес пе семействоске тай те сикавел лен е Девлеске, соскето ов си о шеро е семействоскоро. Требинел те сикавел самопожертвувателно любов карик пе ромняте. О ром тай и ромни требинел те дехен пес тай те уважинен пес. За те овен щастлива, бут си важно те сикльовен те простинен песке, соскето о дуй–да си несъвършена. Четине Ефесяни 4:31, 32; 5:22–25, 33; 1 Петър 3:7.

 3. Требинел ли те мукен тумен ако на синьен щастлива?

Ако иси тумен проблемя андо браки, о дуй–да жене требинел те стараинен тумен те икерен тумен с любов йекх авереса. (1 Коринтяни 13:4, 5) Е Девлескоро Слово пхенел, кай и раздяла нанай о начини те овен разрешиме о проблемя, колато си обичайна андо браки. Четине 1 Коринтяни 7:10–13.

4. Чшавален, со мангел о Дел туменге?

О Йехова мангел те овен щастлива. Ов дел тумен о най–лачше съвекя, далкхеске сар те лошанен тумаре тернипнаске. Освен далкхесте, ов мангел те възползвинен тумен тари мъдрост тай таро опити тумаре родителенгере. (Колосяни 3:20) О Йехова мангел също те изпитинен и лошали, далкхестар те служинен тумаре Създателеске тай лескере Чшавеске. Четине Еклисиаст 11:9 — 12:1; Матей 19:13–15; 21:15, 16.

5. Даялен тай дадален, сар ащи тумаре чшаве те овен щастлива?

Требинел те керен бути за те осигуринен тумаре чшавенге тхан соймнаске, хабе тай шехя. (1 Тимотей 5:8) Ама за те овен щастлива тумаре чшаве, требинел те сикавен лен те дехен е Девлес тай те сикльовен лестар. (Ефесяни 6:4) Ако туме сикавен, кай дехен е Девлес, тумаро примери ка окажинел баро въздействие тумаре чшавенге. Като възпитинен тумаре чшавен таре Девлескоро Слово, ка сикавен лен те овен разумна. Четине Второзаконие 6:4–7; Притчи 22:6.

Бут си важно те насърчинен тай те похвалинен е чшавен. Ама лен иси нужда таро порицание тай таро наказание–да. Давкха ащи те предпазинел лен таро постъпкес, колато ащи те анен ленге проблемя. (Притчи 22:15) Ама о наказание нисар на требинел те овел грубо или жестоко. Четине Колосяни 3:21.

Иси неколко лила, специално е родителенге тай е чшавенге, издиме таре Йеховаскере Свидетеля. Далкха лила си основиме ки Библия. Четине Псалм 19:7, 11.