Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Лачши новина таро Дел!

 6 УРОКИ

Сави си и надежда е муленге?

Сави си и надежда е муленге?

1. Сави си и лачши новина е муленге?

Кана о Исус ресло анди Витания паше жи ко Йерусалим, лескоро амал, о Лазар, вече мулосас щаре диесендар. О Исус гело ко мимори е Мартаса тай е Марияса, е Лазариескере пхеня. Сиго отхе кидисайле бут мануша. Представинес ли туке кизом лошанде и Марта тай и Мария, кана о Исус възкресингяс е Лазариес? Четине Йоан 11:21–24, 38–44.

И Марта вече жанелас и лачши новина е муленге. Ой верувинелас, кай о Йехова ка възкресинел е мулен, за те живинен отново ки пхув. Четине Йов 14:14, 15.

2. Со ачшол аменца кана мерас?

О Дел пхенгяс е Адамиеске: „Соскето синян пхув тай анди пхув ка иринес тут“ (БИТИЕ 3:19)

О мануша си керде пхувятар. (Битие 2:7; 3:19) Амен нанай безсмъртно душа, която живинел амаре плътсконе теловиенде. Аме синям физическа същества тай нищо амендар на продължинел те живинел палал о мериба. Кана мерас, амари годи–да мерел. Амаре мислес тай чувства изчезнинен. Аке соске кана о Лазар уло възкресиме на пхенгяс, кай иси десаво животос палал о мериба, соскето о муле нищо на усетинен. Четине Еклисиаст 9:5, 6, 10.

Мъчинел ли о Дел е мулен андо ади? И Библия пхенел, кай о муле нищо на усетинен, адалкхеске си ясно, кай давкха учение си хохавно тай позоринел е Девлес. Дайкха мисъл, те мъчинел е манушен ягаса, си отвратително е Йеховаске. Четине Йеремия 7:31.

 3. Ащи ли те хоратинас е муленца?

О муле нащи нито те хоратинен, нито те шунен. (Псалм 115:17) Ама иси кханиле ангеля, колато ащи те хоратинен е манушенца, като керен пес муле манушенде. (2 Петър 2:4) Адалкхеске о Йехова забранинел аменге те опитинас амен те хоратинас е муленца. Четине Второзаконие 18:10, 11.

4. Кола ка овен възкресиме?

Милионя муле ка овен ириме ко животос ки пхув. Даже ка овен възкресиме мануша, колато на пенжаренас е Девлес тай керенас кханиле букя. Четине Лука 23:43; Деяния 24:15.

О възкресиме ка ащи те сикльовен и истина е Девлеске тай те сикавен пери вяра андо Исус като шунен лес. (Откровение 20:11–13) Окола лендар, колато керен лачшипе, ка ащи те живинен вечно ки пхув. Четине Йоан 5:28, 29.

5. Со ахальовас е Йеховаске таро възкресение?

Иси надежда е муленге, соскето о Дел бичшалгяс пе Чшавес те мерел аменге. Давкха сикавел е Йеховаскери любов тай лескери незаслужено милост. Кас мангес те дикхес най–бут, кана о муле ка овен възкресиме? Четине Йоан 3:16; Римляни 6:23.