Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Лачши новина таро Дел!

 11 УРОКИ

Сави полза иси амен таре Библиякере принципя?

Сави полза иси амен таре Библиякере принципя?

1. Соске иси амен нужда таро ръководство?

Сар е Библиякере принципя траден амен те лас меркес, за те пазинас амаро животос? (ПСАЛМ 36:9)

Амаро Създатели си по–мъдро амендар. Сар любещо Дад, ов си загрижиме аменге. О Йехова на мангелас те овас независима лестар. (Йеремия 10:23) Сарто е чшавен иси нужда таро ръководство пе родителендар, чука амен–да иси нужда таре Девлескоро ръководство. (Исаия 48:17, 18) Е Библиякере принципя осигуринен ръководство, ковато си дарос таро Дел. Четине 2 Тимотей 3:16.

Е Девлескере законя тай принципя, сикавен амен сар те овел амен о най–лачшо животос авдиес тай сар те получинас вечно животос андо бъдеще. О Дел създингяс амен, адалкхеске требинел те овас признателна леске тай те следвинас лескоро ръководство. Четине Псалм 19:7, 11; Откровение 4:11.

2. Со си е Библиякере принципя?

Е Библиякере принципя си основна истинес. А о законя си конкретноне ситуациенге. (Второзаконие 22:8) Требинел те размислинас, за те ахальовас сар те прилагинас десаво принципи йекхе конкретноне ситуацияте. (Притчи 2:10–12) Например и Библия сикавел амен, кай о животос си дарос таро Дел. Давкха принципи ащи те традел амен те овас внимателна тай те лас меркес, за те пазинас амаро животос кана синям кхере, букяте тай кана жас дроместе. Четине Деяния 17:28.

3. Кола си о дуй най–важна заповегя?

О Исус пхенгяс, кай иси дуй заповегя, колато си о най–важна. И първо заповед сикавел саво си о смисъли е манушескере животоскоро — те пенжарас е Девлес, те дехас лес тай те служинас леске верно.  Требинел те лас предвид дайкха основно заповед кана лас саво–да те овел решение. (Притчи 3:6) Окола, колато приеминен пе сърцесте дайкха заповед, ачшон амала е Девлеса, иси лен истинско щастие тай ка получинен вечно животос. Четине Матей 22:36–38.

И второ заповед помагинел аменге те овел амен мирна отношения е манушенца. (1 Коринтяни 13:4–7) Те спазвинас ла, означинел те икерас амен е манушенца чука, сарто о Дел икерел пес ленца. Четине Матей 7:12; 22:39, 40.

4. Сави полза иси амен таре Библиякере заповегя?

Е Библиякере заповегя сикавен саворен таро семейство те дехен пес тай чука те овен единна. (Колосяни 3:12–14) Е Девлескоро Слово защитинел е семействос като дел панда йекх принципи — кай о браки си целоне животоске. Четине Битие 2:24.

Е Библиякере принципя ащи те пазинен амен таро финансова тай емоционална проблемя. Например о работодателя често роден работникиен, колато си букярне тай честна, качества, колато и Библия сикавел амен те проявинас. (Притчи 10:4, 26; Евреи 13:18) Е Девлескоро Слово сикавел амен също те овас доволна далкхеса со иси амен тай те ценинас о амалипе е Девлеса по–бут таро материална букя. Четине Матей 6:24, 25, 33; 1 Тимотей 6:8–10.

Е Библиякере принципя ащи те пазинен амаро састипе–да. (Притчи 14:30; 22:24, 25) Например, ако спазвинас и заповед те на макьовас, ка пазинас амен таро смъртоносна болескя тай таро злополукес. (Притчи 23:20) О Йехова позволинел аменге те пияс алкохолна напиткес, ако керас давкха умерено. (Псалм 104:15; 1 Коринтяни 6:10) Е Девлескере принципя си полезна аменге, като сикавен амен те внимавинас ма само со керас, а со мислинас–да. (Псалм 119:97–100) Ама о истинска християня на следвинен лен само соскето иси лен полза лендар, а соскето манген те прославинен е Йеховас. Четине Матей 5:14–16.