Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Лачши новина таро Дел!

 3 УРОКИ

Наистина ли и лачши новина анди Библия си таро Дел?

Наистина ли и лачши новина анди Библия си таро Дел?

1. Кой си е Библиякоро Автори?

И лачши новина, кай о мануша ка живинен вечно ки пхув, си пишиме анди Библия. (Псалм 37:29) Анди Библия иси 66 по–цикне лила. О Дел използвингяс декхате 40 верноне манушен те пишинен лен. О първа панч лила уле пишиме таро Моисей англал 3500 бреш. О последно лил уло пишиме таро апостол Йоан англал по–бут таро 1900 бреш. Каскере мислес пишинде о писателя е Библиякере? О Дел общувинелас далкхе манушенца чрез пере светоне духосте. (2 Царе 23:2) Он пишинде е Девлескере мислес, а ма пере. Адалкхеске е Библиякоро Автори си о Йехова. Четине 2 Тимотей 3:16; 2 Петър 1:20, 21.

2. Сар ащи те овас сигурна, кай и Библия си таро Дел?

Жанас, кай и Библия си таро Дел, соскето предскажинел о бъдеще точно тай подробно. Нисаво мануш нащи те керел давкха. (Исус Навиев 23:14) Само о Всемогъщо Дел ащи те жанел точно е манушенгоро бъдеще. Четине Исаия 42:9; 46:10.

Логично си, щом и Библия си таро Дел, те овел уникално лил. Отпечатиме си милиаргя Библиес буте чшибенде. Въпреки кай си бут пурано лил, и Библия си съгласно е наукаса. Освен далкхесте о 40 мануша, колато пишинде и Библия, на противоречинен песке. * И Библия ясно сикавел е Девлескери любов тай жи авдиес ащи те помагинел е манушенге те подобринен по животос. Адалкхеске милионя мануша си убедиме, кай и Библия си е Девлескоро Слово. Четине 1 Солунци 2:13.

 3. Со пишинел анди Библия?

И основно тема анди Библия си и лачши новина, кай е Девлес иси чудесно намерение е манушенге. Лате пхенел пес сар о мануша нашалде и привилегия те живинен андо рай ки пхув панда андо начало тай сар о рай ка овел възстановиме. Четине Откровение 21:4, 5.

Анде Девлескоро Слово иси също законя, принципя тай съвекя. Лесте пхенел пес сар о Дел икерел пес е манушенца. Далкхестар ахальовас саве си е Девлескере качества. Адалкхеске и Библия ащи те помагинел туке те пенжарес е Девлес. Ой сикавел сар ащи те ачшос амал леса. Четине Псалм 19:7, 11; Яков 2:23; 4:8.

4. Сар ащи те ахальовес и Библия?

Кайка брошура ка помагинел туке те ахальовес и Библия, като използвинел о методи, ковато използвинелас о Исус Христос. Ов хоратинелас различноне стиховиенге тай обяснинелас „о значение таро Писание“. Четине Лука 24:27, 45.

И лачши новина таро Дел си йекх таро най–вълнуваща букя, колато съществувинен. Ама бут мануша на интересувинен пес или дори дразнинен пес латар. Ма обезсърчине тут. И надежда те овел тут вечно животос зависинел далкхестар те пенжарес е Девлес. Четине Йоан 17:3.

 

^ абз. 3 Дикх и брошура „Лил саворе манушенге“ (дасиканес).