Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Лачши новина таро Дел!

 4 УРОКИ

Кой си о Исус Христос?

Кой си о Исус Христос?

1. Кана започнингяс е Исусескоро животос?

Соске секаква мануша дехенас те хоратинен е Исусеса? (МАТЕЙ 11:29; МАРКО 10:13–16)

За разлика саворе манушендар, англал те биянгьол ки пхув, о Исус живингяс андо небес сар духовно личност. (Йоан 8:23) Ов уло е Девлескоро първо творение тай помагингяс, саворе авер букя те овен създиме. Само о Исус си създиме директно таро Йехова, адалкхеске е Исусеске пхенел пес, кай си е Девлескоро „единородно“ Чшаво. (Йоан 1:14) Е Исусеске пхенел пес също „о Слово“, соскето о Йехова използвинелас лес сар Говорители. Четине Притчи 8:22, 23, 30; Колосяни 1:15, 16.

2. Соске о Исус ало ки пхув?

О Дел бичшалгяс пе Чшавес ки пхув, като тховгяс лескоро животос йекхе юдейсконе чшаякере вогиесте. Лакоро алав уло Мария. Адалкхеске е Исусес на сине манушикано дад. (Лука 1:30–35) О Исус ало ки пхув, (1) за те сикавел и истина е Девлеске, (2) те дел примери сар те керас е Девлескери воля кана си аменге трудно тай (3) те дел по съвършено животос сар откупи. Четине Матей 20:28.

3. Соске иси амен нужда таро откупи?

О откупи си и цена, която платинел пес, за те освободинел пес декхой тари смъртно заплаха. (Изход 21:29, 30) Е Девлескоро намерение на уло о мануша те пхурьон тай те мерен. Катар жанас давкха? О Дел пхенгяс е първоне манушеске, е Адамиеске, кай ако керел давкха, ковато анди Библия пхенел пес „безех“, ка мерел. Ама ако о Адам на кергясас безех, нисар нанай те мерелас. (Битие 2:16, 17; 5:5) И Библия пхенел, кай о мериба „диняс андо светос“ чрез о Адам. Чука саворе лескере потомця получинде и безех тай о наказание латар  — о мериба. Иси амен нужда таро откупи, за те овас освободиме таро смъртно наказание, ковато наследингям таро Адам. Четине Римляни 5:12; 6:23.

Кой ащи те платинел о откупи, за те освободинел амен таро мериба? Кана мерас платинас само амаре безехенге. Нито йекх несъвършено мануш нащи те платинел аверенгере безехенге. Четине Псалм 49:7–9.

4. Соске муло о Исус?

О Исус на уло сар аменде, ов уло съвършено. Адалкхеске на сине необходимо те мерел пере безехенге — лес на сине безеха. Ама муло е аверенгере безехенге. О Дел сикавгяс кизом дехел е манушен, като бичшалгяс пе Чшавес те мерел аменге. О Исус–да сикавгяс кизом дехел амен, като шунгяс пе Дадес тай диняс по животос амаре безехенге. Четине Йоан 3:16; Римляни 5:18, 19.

5. Со керел о Исус авдиес?

Кана уло ки пхув, о Исус саскярелас е насвален, възкресинелас е мулен тай помагинелас околенге, колато страдиненас. Чука сикавгяс со ка керел андо бъдеще саворе послушноне манушенге. (Матей 15:30, 31; Йоан 5:28) След като о Исус муло, о Дел възкресингяс лес сар духовно личност. (1 Петър 3:18) Тогава о Исус бешло таре Девлескери десно риг тай жарелас, о Йехова те керел лес Тхагар упрал и пхув. (Евреи 10:12, 13) Акана о Исус си Тхагар андо небес тай лескере последователя известинен дайкха лачши новина ко цело светос. Четине Даниил 7:13, 14; Матей 24:14.

Сиго о Исус ка използвинел пи власт, за те премахнинел о страдания тай околен, колато причининен лен. Саворе колато верувинен лесте тай си послушна леске, ка живинен андо рай ки пхув. Четине Псалм 37:9–11.