Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Лачши новина таро Дел!

 2 УРОКИ

Кой си о Дел?

Кой си о Дел?

1. Соске те поклонинас амен е Девлеске?

О истинско Дел си о Създатели всичконаске. Лес нанай начало тай нисар нанай те овел лес крайос. (Псалм 90:2) И лачши новина анди Библия си лестар. (1 Тимотей 1:11) О Дел диняс амен животос, адалкхеске требинел те поклонинас амен само леске. Четине Откровение 4:11.

2. Саво си о Дел?

Нисаво мануш на дикхляс е Девлес, соскето ов си духос, ковато означинел, кай си по–висшо същество амендар. (Йоан 1:18; 4:24) Въпреки далкхесте, ащи те ахальовас саве си лескере качества таро букя, колато ов създингяс. Например о разнообразие таро плодовя тай лулугя, сикавел аменге лескери любов тай мъдрост. Далкхестар кизом си бари и вселена, дикхьол лескери сила. Четине Римляни 1:20.

Ащи те сикльовас по–бут е Девлеске, като четинас и Библия. Латар ахальовас со дехел о Дел тай со на дехел, сар икерел пес е манушенца тай со керел андо различна ситуациес. Четине Псалм 103:7–10.

3. Дали е Девлес иси алав?

О Исус пхенгяс: „Татко амареа, ковато синян андо небес, нека светинел пес торо алав.“ (Матей 6:9) Въпреки кай е Девлес иси бут титлес, иси лес само йекх алав. Секоне чшибате лескоро алав произнесинел пес различно. Романе чшибате произнесинел пес „Йехова“. Ама десаве мануша пхенен „Яхве“. Четине Псалм 83:18.

Буте Библиенде, е Девлескоро алав уло премахниме тай лескере тханесте уле пишиме о титлес Господ или Дел. Първоначално анди Библия е Девлескоро алав аракхльовелас декхате 7000 дром. О Исус хоратинелас далкхе алавеске  кана сикавелас е манушен е Девлеске. Четине Йоан 17:26.

4. Дали о Йехова си загрижиме аменге?

Сар калке любещоне дадесте, е Девлес дукхал лес кана страдинас

Сикавен ли о страдания андо светос, кай о Йехова нанай загрижиме аменге? Десаве мануша пхенен, кай о Дел причининел о страдания, за те изпитинел амен, ама давкха нанай верно. Четине Яков 1:13.

О Дел диняс амен свободно воля. Аме синям благодарна, кай ащи те решинас коркоре дали ка служинас е Девлеске. (Исус Навиев 24:15) Ама бут мануша избиринен те керен кханилипе аверенге, адалкхеске андо светос иси зомкха бут страдания. Дайкха несправедливост дукхавел е Йеховас. Четине Битие 6:5, 6.

О Йехова си загрижиме аменге. Ов мангел те лошанас е животоске. Сиго ка премахнинел о страдания тай околен, колато причининен лен. Бискай авел о време те керел давкха, иси лес сериозно причина те домукел о страдания определиме времеске. Андо 8 уроки ка ахальовас сави си дайкха причина. Четине 2 Петър 2:9; 3:7, 13.

5. Сар ащи те приближинас амен жи ко Дел?

О Йехова канинел амен те приближинас амен жи лесте, като молинас амен леске. Ов си загрижиме секоне йекхеске амендар. (Псалм 65:2; 145:18) О Дел си готово те простинел аменге. Ов дикхел о усилия, колато полагинас те овас леске угодна, дори ако подекхана на успеинас. Адалкхеске въпреки кай синям безехале, ащи те овас амала е Девлеса. Четине Псалм 103:12–14; Яков 4:8.

О Йехова диняс амен животос, адалкхеске требинел те дехас лес по–бут саворендар. (Марко 12:30) Ащи те сикавес тери любов карик о Дел, като сикльовес по–бут леске тай керес со мангел амендар. Чука ка приближинес тут са по–бут жи лесте. Четине 1 Тимотей 2:4; 1 Йоан 5:3.