Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Лачши новина таро Дел!

 10 УРОКИ

Сар те ахальовес коя си и истинско религия?

Сар те ахальовес коя си и истинско религия?

1. Само йекх ли си и истинско религия?

„Овен нащрек е хохавне пророкиенге.“ (МАТЕЙ 7:15)

О Исус хоратинелас пе последователенге само йекхе религияке — и истинско. Ой си сар йекх дром, ковато водинел жи ко вечно животос. Далкхе дромеске о Исус пхенгяс: „Хари си окола, колато аракхен лес.“ (Матей 7:14) О Дел приеминел само о поклонение, ковато си съгласно лескере Словоса. Саворе истинска служителя е Девлескере си обединиме йекхе вярате. Четине Йоан 4:23, 24; 14:6; Ефесяни 4:4, 5.

2. Со пхенгяс о Исус е хохавне християниенге?

„Он пхенен англал саворенде, кай пенжарен е Девлес, ама далкхеса со керен отричинен пес лестар.“ (ТИТ 1:16)

О Исус предупредингяс, кай хохавне пророкя ка аравен о християнство. Аврял дикхьон сар истинска служителя е Девлескере. Ленгере кхангеря пхенен песке, кай си християнска. Ама ащи те ахальовес саве наистина си он. Сар? Само и истинско религия създел истинска християня, колато проявинен лачше качества тай керен лачше букя. Четине Матей 7:13–23.

3. Сар ащи те ахальовес кола си о истинска служителя е Девлескере?

Дикх внимателно калка панч букя:

  • О истинска служителя е Девлескере уважинен и Библия тай верувинен, кай ой си е Девлескоро Слово. Он стараинен пес те живинен според лакере принципя. Адалкхеске и истинско религия си различно таро религиес, колато верувинен андо учения измислиме таро мануша. (Матей 15:7–9)  О истинска служителя е Девлескере изпълнинен давкха со проповединен. Четине Йоан 17:17; 2 Тимотей 3:16, 17.

  • О истинска последователя е Исусескере почитинен е Девлескоро алав, Йехова. О Исус почитинелас е Девлескоро алав, като известинелас лес е манушенге. Ов помагинелас е манушенге те пенжарен е Девлес тай сикавелас лен те молинен пес те светинел пес е Девлескоро алав. (Матей 6:9) Коя религия тере кварталесте хоратинел е Девлескере алавеске? Четине Йоан 17:26; Римляни 10:13, 14.

  • О истинска християня проповединен е Девлескере Тхагарипнаске. О Дел бичшалгяс е Исусес те проповединел и лачши новина е Тхагарипнаске. Е Девлескоро Тхагарипе си и единствено надежда е манушенге. О Исус хоратинелас леске жи пе меримнасте. (Лука 4:43; 8:1; 23:42, 43) Ов пхенгяс, кай лескере последователя ка проповединен е Тхагарипнаске. Кой пхирел кхер кхерестар сар о Исус тай хоратинел е манушенца е Девлескере Тхагарипнаске? Четине Матей 24:14.

  • Е Исусескере последователя нанай част далкхе кханиле светостар. Он на участвинен анди политика нито андо букя сар стачкес тай протескя. (Йоан 17:16; 18:36) Освен далкхесте, он на проявинен и кханили нагласа тай поведение, колато иси е манушен андо светос. Четине Яков 4:4.

  • О истинска християня сикавен бари любов машкар песте. Таре Девлескоро Слово, он сикльовен те уважинен манушен саворе народовиендар. Въпреки кай о фалшива религиес често подкрепинен о войни, о истинска християня на керен давкха. (Михей 4:1–3) Он неегоистично използвинен поро време тай пере средства, за те помагинен е манушенге тай те насърчинен лен. Четине Йоан 13:34, 35; 1 Йоан 4:20.

4. Ащи ли те ахальовес коя си и истинско религия?

Коя религия основинел саворе пере учения ки Библия, почитинел е Девлескоро алав тай известинел, кай е Девлескоро Тхагарипе си и единствено надежда е манушенге? Кола мануша проявинен любов машкар песте тай на подкрепинен о войни? Со мислинес? Четине 1 Йоан 3:10–12.