Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Лачши новина таро Дел!

Сави си и лачши новина таро Дел? Соске ащи те верувинас лате? Кайка брошура отговоринел Библейсконе въпросиенде.

Сави полза ка овел тут калке брошуратар

Кайка брошура ка помагинел туке те сикльовес директно таре Девлескоро Слово, и Библия. Ахальов сар ащи те използвинес тери Библия за те аракхес о стиховя.

Сави си и лачши новина?

Сикльов сави си и новина таро Дел, соске си неотложно тай со требинел те керес.

Кой си о Дел?

Иси ли алав е Девлес тай дали си загрижиме аменге?

Наистина ли и лачши новина анди Библия си таро Дел?

Сар ащи те овас сигурна кай и Библия си таро Дел?

Кой си о Исус Христос?

Ахальов соске муло о Исус, со си о откупи тай со керел о Исус авдиес.

Саво си е Девлескоро намерение е пхувяке?

И Библия обяснинел соске о Дел създингяс и пхув, кана ка свършинен о страдания тай саво ка овел о бъдеще е пхувяке тай е манушенге.

Сави си и надежда е муленге?

Со ачшол аменца кана мерас? Ка дикхас ли декхана отново амаре близконен колато муле?

Со си е Девлескоро Тхагарипе?

Кой си тхагар анде Девлескоро Тхагарипе, тай со ка керел е Девлескоро Тхагарипе?

Соске о Дел домукел о кханилипе тай о страдания?

Сар появисайло о кханилипе тай соске о Дел мукел те продължинел? Ка свършинен ли декхана о страдания?

Сар те овел тут щастливо семейство?

О Йехова, о щастливо Дел, мангел о семейства те овен щастлива. Ахальов саве практична съвекя дел и Библия, е роменге, е ромниенге, е родителенге тай е чшавенге.

Сар те ахальовес коя си и истинско религия?

Само йекх ли си и истинско религия? Дикх панч букя колато сикавен коя си и истинско религия.

Сави полза иси амен таре Библиякере принципя?

О Исус обяснингяс соске иси амен нужда таро ръководство тай кола дуй Библиякере принципя си о най–важна.

Сар ащи те приближинас амен жи ко Дел?

Ахальов дали о Дел шунел саворе молитвес, сар те молинас амен тай со авер те керас за те приближинас амен жи ко Дел.

Со ка ачшол е религиенца?

Ка авел ли декхана време, кана саворе ка овен обединиме андо поклонение е истинсконе Девлеске?

Соске е Девлес иси организация?

И Библия пхенел аменге соске тай сар си организириме о истинска християня.

Соске те продължинес те сикльовес е Девлеске?

Сар торо познание е Девлеске тай лескере Словоске ащи те анел полза е аверенге? Кизом близко ащи те овес е Девлеса?