Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Кола мануша керен е Йеховаскери воля авдиес?

 8 УРОКИ

Соске урявас амен шукар кана жас ко събрания?

Соске урявас амен шукар кана жас ко събрания?

Исландия

Мексико

Гвинея–Бисау

Филипините

Дикхлян ли ко картинес калке брошурате со шукар си урявде е Йеховаскере Свидетеля, кана жан ко събрания? Соске амаро облекло тай външно види си важно аменге?

За те сикавас уважение карик амаре Девлесте. Верно си, кай о Дел на дикхел сар дикхьовас аврял. (1 Царе 16:7) Ама кана кидас амен, за те поклонинас амен леске, искрено мангас те сикавас уважение сарто карик лесте, чука карик амаре пхраленде тай пхениенде–да. Ако требинел те жас англал йекх съдия андо съдос, сигурно ка урявас амен шукар, за те сикавас, кай уважинас лескери позиция. Чука, кана жас ко събрания, амаро шукар външно види сикавел, кай уважинас ‘е Съдияс е целоне пхувякоро’, е Йеховас, тай о тхан кате поклонинас амен леске. (Битие 18:25)

За те сикавас саве принципя ръководинен амен амаре животосте. И Библия насърчинел е християниен те сикавен „скромност тай здравомислие“ кана урявен пес. (1 Тимотей 2:9, 10) И „скромност“ ка помагинел аменге те на урявас шехя, колато си показна, предизвикателна или разкриваща. А о „здравомислие“ помагинел аменге те на урявас амен небрежно тай екстравагантно. Далкха принципя на ограничинен амен — иси най–различна шехя, колато ащи те избиринас аменге. Дори без те хоратинас, амаро шукар тай прилично външно види ащи те ‘украшинел о учение амаре Спасителескоро’ тай ‘те прославинел е Девлес’. (Тит 2:10; 1 Петър 2:12) Като урявас амен шукар, ащи те помагинас е манушенге те ценинен о поклонение е Йеховаске.

Дори ако нанай тут официална шехя, ащи те авес ко събрания анди Зала е Тхагарипнаскери без те притеснинес тут. Нанай нужно амаре шехя те овен скъпа или най–модерна, за те овен подходяща, шуже тай шукар.

  • Кизом си важно амаро облекло кана поклонинас амен е Девлеске?

  • Саве принципя ръководинен амен, кана избиринас саве ка овен амаре шехя тай амаро външно види?