Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Кола мануша керен е Йеховаскери воля авдиес?

 21 УРОКИ

Со си о Бетел?

Со си о Бетел?

Художествено отдели (САЩ)

Германия

Кения

Колумбия

Бетел си еврейско алав, ковато означинел „Девлескоро кхер“. (Битие 28:17, 19, бел. под линия) Давкха си подходящо алав е Йеховаскере Свидетеленгере сграденге, катар ръководинел пес тай подкрепинел пес и проповедно дейност. О Ръководно тяло служинел анди световно централа андо Ню Йорк (САЩ) тай отхар ръководинел и дейност андо клоновя е Йеховаскере Свидетеленгере буте държавенде. Околенге, колато служинен отхе, пхенел пес бетелово семейство. Сар йекх семейство, он живинен тай керен бути заедно, хан маро заедно тай сикльовен и Библия заедно. (Псалм 133:1)

Уникално тхан, кате саворе ден о най–лачшо пестар. О пхрала тай о пхеня, колато служинен андо Бетел, си отдиме те керен е Девлескери воля тай те служинен целодневно е Тхагарипнаске. (Матей 6:33) Никхой лендар на получинел заплата пе букяке, ама ленге осигуринен пес стая, хабе тай джобна парес, за те кинен песке десаве необходима букя. Секас андо Бетел иси работно назначение, ковато ащи те овел андо офиси, анди кухня, или анди трапезария. Десаве керен бути анди печатница или анди книговезница, а авер чистинен, тховен шехя, керен бути анди поддръжка или керен авер букя.

Тхан, кате керел пес бут бути, за те подкрепинел пес о проповядване е Тхагарипнаске. И главно цел секоне Бетелескери си те керел е Библиякери истина достъпно кизом ащи по–буте манушенге. Кайка брошура си примери далкхеске. Ой ули пишиме, като о Ръководно тяло ръководинелас и бути. Палал далкхесте ули бичшалди електронно жи ко преводаческа екипя ко цело светос. Ули отпечатиме ко високоскоростна пресес андо печатницес различноне кхеренде Бетел тай ули бичшалди декхате 110 000 сборовиенге. Ко секо етапи далкхе букятар о бетелова семейства подкрепинен и най–неотложно дейност — те проповединел пес и лачши новина. (Марко 13:10)

  • Саве мануша служинен андо Бетел тай со осигуринел пес ленге?

  • Сави неотложно дейност подкрепинел пес чрез и бути, която керел пес андо секо Бетел?