Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Кола мануша керен е Йеховаскери воля авдиес?

 2 УРОКИ

Соске пхенас амен Йеховаскере Свидетеля?

Соске пхенас амен Йеховаскере Свидетеля?

Ной

Авраам тай Сара

Моисей

Исус Христос

Бут мануша мислинен, кай Йеховаскере Свидетеля си о алав десаве неве религиякоро. Ама о служителя е истинсконе Девлескере, отдавна пхененас пес „свидетеля“, даже англал по–бут таро 2700 бреш. (Исаия 43:10–12) Жи ко 1931 бреш пхенасас амен Изследователя е Библиякере. Соске приемингям о алав Йеховаскере Свидетеля?

Сикавел кова си амаро Дел. Според о пуране ръкопися е Девлескоро алав, Йехова, аракхльовел хиляди пъти анди Библия. Иси бут превогя, кате е Девлескоро алав си замениме титленца сар Господ или Дел. Ама о истинско Дел представингяс пес е Моисейеске пе личноне алавеса, Йехова, като пхенгяс: „Давкха си моро алав завинаги“. (Изход 3:15) Чука сикавгяс, кай ов си различно таро фалшивa богове. Аме гордеинас амен, кай пхиравас е Девлескоро алав.

Сикавел сави си амари задача. Таро древна времена бут мануша, като о първо лендар уло о праведно Авел, дине свидетелство, кай верувинен андо Йехова. Презал о вековя, колато накхле, о Ной, о Авраам, и Сара, о Моисей, о Давид тай авер верна мануша, уле йекх „баро облаки свидетеля“. (Евреи 11:4–12:1) Точно сарто декхой ащи те дел свидетелство андо съдос, за те подкрепинел невинноне манушес, аме–да синям решиме те известинас и истина амаре Девлеске.

Чука подражинас е Исусеске. И Библия пхенел леске „о верно тай истинно свидетели“. (Откровение 3:14) О Исус пхенгяс песке, кай ‘известингяс е Девлескоро алав’ тай ‘свидетелствувинелас е истинаке’. (Йоан 17:26; 18:37) Адалкхеске о истинска последователя е Исусескере пхиравен е Йеховаскоро алав тай известинен лес. Точно давкха стараинен пес те керен е Йеховаскере Свидетеля.

  • Соске о Изследователя е Библиякере приеминде о алав Йеховаскере Свидетеля?

  • Откана е Йеховас иси свидетеля ки пхув?

  • Кова си о най–велико Свидетели е Йеховаскоро?