Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Кола мануша керен е Йеховаскери воля авдиес?

 4 УРОКИ

Соске издингям о „Превод на новия свят“?

Соске издингям о „Превод на новия свят“?

Конго (Киншаса)

Руанда

Андо фрагменти Симах, е Девлескоро алав аракхльовел андо Псалм 69:31, III-IV веки

Буте брешенге е Йеховаскере Свидетеля използвиненас, печатиненас тай разпространиненас различна превогя е Библиякере. Ама като накхло време ахалилям, кай иси нужда те овел нево преводи, ковато ка помагинел е манушенге те получинен „точно познание е истинаке“. Давкха си е Девлескери воля секоне манушеске. (1 Тимотей 2:3, 4) Адалкхеске презал о 1950 бреш започнингям те издас на части амаро съвременно преводи е Библиякоро — „Превод на новия свят“ английсконе чшибате. Дайкха Библия си верно тай точно преведиме декхате 130 чшибенде.

Сине нужда Библиятар, която те ахальовел пес лесно. Като накхел време, о чшиба променинен пес тай буте превогиенде иси неясна тай пуране думес, колато ахальовен пес трудно. Освен далкхесте уле аракхле древна ръкопися, колато си по–точна според о оригинална писания тай помагинен аменге те ахальовас по–лачшес и библейско еврейско, арамейско тай гръцко чшиб.

Сине нужда превогиестар, ковато те предел верно е Девлескоро Слово. Вместо те керен променес андо вдъхновиме Слово е Девлескоро, о преводачя требинел те превединен точно според о оригинали. Ама андо по–бут таро превогя е Библиякере, е Девлескоро алав, Йехова, на използвинел пес.

Сине нужда Библиятар, която прославинел пе Авториес. (2 Царе 23:2) Андо „Превод на новия свят“ о алав Йехова уло възстановиме декхате 7000 тханенде, отхе кате уло пишиме андо най–пуране ръкопися е Библиякере, сарто ащи те дикхес ки телуни картина. (Псалм 83:18) О преводачя керде старателно изследване буте брешенге, адалкхеске дайкха Библия си приятно четимнаске, соскето предел ясно е Девлескере мислес. Дори ако нанай тут о „Превод на новия свят“ тере чшибате, насърчинас тут те четинес е Йеховаскоро Слово секо диес. (Исус Навиев 1:8; Псалм 1:2, 3)

  • Соске решингям, кай иси нужда таро нево преводи е Библиякоро?

  • Со требинел те керес секо диес ако мангес те ахальовес сави си е Девлескери воля?