Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Кола мануша керен е Йеховаскери воля авдиес?

 16 УРОКИ

Сави бути керен о помощник–служителя андо сбори?

Сави бути керен о помощник–служителя андо сбори?

Мианмар

Част таро събрание

Сбирка англал и проповедно служба

Поддръжка е Тхагарипнаскере Залаке

И Библия хоратинел до групенге християнска пхрала, колен иси отговорноскя андо сбори — „о надзорникя тай о помощник–служителя“. (Филипяни 1:1) Обикновено секоне сбориесте иси неколко салка пхрала. Сави бути керен аменге о помощник–служителя?

Помагинен е старейшиниенге. О помощник–служителя си духовна, отговорна тай съвестна пхрала, сарто по–терне, чука по–пхуре–да. Он керен важно бути, която често включинел организационна тай физическа задачес, колато требинел те керен пес андо сбори. Дайкха помощ позволинел е старейшиниенге те овен съсредоточиме упрал о поучаване тай о пастирска грижес.

Керен практична задачес. Десаве помощник–служителя си назначиме те посрещнинен околен, колато авен ко събрания. Авер грижинен пес те овел шукар озвучаване, разпределинен и литература, водинен о счетоводство е сбориескоро тай ден районя проповедноне службаке. Освен далкхесте участвинен анди поддръжка е Тхагарипнаскере Залаке. О старейшиня ащи те помолинен лен те помагинен е по–пхуре пхраленге тай пхениенге. О помощник–служителя си готова те керен сави–да задача те получинен, адалкхеске саворе таро сбори уважинен лен. (1 Тимотей 3:13)

Ден шукар примери сар християня. О помощник–служителя си избириме, соскето проявинен шукар християнска качества. Кана изнесинен части тари програма ко събрания, укрепинен амари вяра. Като участвинен пламенно анди проповедно служба, помагинен аменге, аме–да те овас пламенна. Като си готова те следвинен о напътствия тай те изпълнинен о задачес, колато получинен таро старейшиня, о помощник–служителя помагинен те овел лошали тай единство андо сбори. (Ефесяни 4:16) Като служинен известно време, ащи те изградинен о необходима качества тай способноскя, за те овен назначиме сар старейшиня.

  • Саве мануша си о помощник–служителя?

  • Сар о помощник–служителя помагинен те керен пес саворе задачес андо сбори?