Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Кола мануша керен е Йеховаскери воля авдиес?

 18 УРОКИ

Сар помагинас амаре пхраленге кана иси лен трудноскя?

Сар помагинас амаре пхраленге кана иси лен трудноскя?

Доминиканско република

Япония

Хаити

Кана ачшол природно бедствие, е Йеховаскере Свидетеля веднага организиринен пес те помагинен пе пхраленге андо райони, кате ачшило о бедствие. Давкха сикавел кизом си искрено и любов машкар аменде. (Йоан 13:34, 35; 1 Йоан 3:17, 18) Сар помагинас амаре пхраленге?

Дас дарения. Кана презал о първо веки, анди Юдея уло баро бокхалипе, о християня анди Антиохия бичшалде финансово подкрепа пе пхраленге отхе. (Деяния 11:27–30) Аме–да авдиес, кана ахальовас, кай амаре пхрален декхате андо светос иси трудноскя, бичшалас дарения чрез амаре сбориесте, за те осигуринас материално помощ околенге, колен иси крайно нужда. (2 Коринтяни 8:13–15)

Осигуринас практично помощ. О старейшиня, колато си ко тхан кате ачшило о бедствие, стараинен пес те свържинен пес саворенца таро сбори, за те уверинен пес, кай саворе си аракхле тай си безопасноне тханесте. Ащи те овел създиме комитети, ковато организиринел те осигуринел пес хабе, пани пиймнаске, шехя, тхан соймнаске тай медицинско помощ. Бут Свидетеля, колен иси о необходима умения, платинен коркоре о разхогя тай доброволно пътувинен жи ко тхан, кате ачшило о бедствие, за те помагинен е пхраленге или те керен бути, за те овен възстановиме о кхера тай о Залес е Тхагарипнаскере. О единство амаре организацияте тай о опити, ковато придобинас като керас бути заедно, помагинен аменге те реагиринас сиго кана иси трудноскя. Въпреки кай помагинас най–вече ‘амаре пхраленге анди вяра’, помагинас аверенге–да, кана си възможно, независимо сави си ленгери религия. (Галатяни 6:10)

Осигуринас утеха тари Библия тай емоционално подкрепа. Далкха, колато пострадинде таро бедствие нуждаинен пес най–вече тари утеха. Кана иси салка моменкя, лас силес таро Йехова, „о Дел секоне утехаке“. (2 Коринтяни 1:3, 4) Аме лошаляса споделинас о обещания е Библиякере околенца, колен нанай надежда, като уверинас лен, кай сиго е Девлескоро Тхагарипе ка премахнинел саворе бедствия, колато причининен дукх тай страдания е манушенге. (Откровение 21:4)

  • Соске е Йеховаскере Свидетеля ащи те реагиринен сиго кана ачшон бедствия?

  • Сави утеха ащи те споделинас е манушенца, колато пострадинде таро бедствие?