Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Кола мануша керен е Йеховаскери воля авдиес?

 26 УРОКИ

Сар ащи те участвинас анди поддръжка амаре Тхагарипнаскере Залаке?

Сар ащи те участвинас анди поддръжка амаре Тхагарипнаскере Залаке?

Естония

Зимбабве

Монголия

Пуерто Рико

Секо йекх Зала е Тхагарипнаскери е Йеховаскере Свидетеленгери пхиравел е Девлескоро свето алав. Адалкхеске аменге си привилегия тай важно част таро поклонение е Йеховаске те помагинас те поддържинел пес и Зала шужи, представително тай запазиме. Саворе ащи те помагинен далкхеске.

Ов готово те помагинес андо почистване палал о събрание. Палал секо събрание пхрала тай пхеня лошаляса подрединен тай керен леко почистване анди Зала е Тхагарипнаскери. Редовно керел пес по–баро почистване. Йекх старейшина или помощник–служители организиринел и бути, като следвинел списъки букиенца, колато требинел те керен пес. Пхрала тай пхеня шулавен тай изкосен о поди или мукен прахосмукачка, косен о прахос, подрединен о столовя, чистинен тай дезинфекциринен о кенефи, косен о жамя тай о аняс, чшивен о боклуки тай чистинен о дворос тай и градина. Поне йекхвар андо бреш керел пес основно почистване. Като включинас е чшавен–да десаве букиенде, сикавас лен те уважинен о тхан, кате поклонинас амен е Девлеске. (Еклисиаст 5:1)

Помагине, кана керел пес ремонти. Секо бреш керел пес подробно проверка анди Зала е Тхагарипнаскери сарто андрал, чука аврял–да. Чука ащи те керел пес редовно поддръжка, за те ащи и Зала те овел запазиме тай те на керен пес ненужна разхогя. (2 Летописи 24:13; 34:10) И шужи тай лачшес поддържиме Зала е Тхагарипнаскери си достойно тхан, кате поклонинас амен амаре Девлеске. Като участвинас далкхе букяте, сикавас кизом дехас е Йеховас тай ценинас о тхан, кате поклонинас амен леске. (Псалм 122:1) Саворе далкха усилия керен лачшо впечатление е манушенге турял аменде. (2 Коринтяни 6:3)

  • Соске на требинел те пренебрегвинас и поддръжка е тханеске, кате поклонинас амен е Девлеске?

  • Сар си организириме и бути, за те поддържинас и Зала е Тхагарипнаскери шужи?