Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Кола мануша керен е Йеховаскери воля авдиес?

 6 УРОКИ

Сави полза иси амен таро общуване амаре пхраленца тай пхениенца?

Сави полза иси амен таро общуване амаре пхраленца тай пхениенца?

Мадагаскар

Норвегия

Ливан

Италия

Дори ако требинел те накхас андаро веш или те икльовас кана о време си кханило, аме жас редовно ко християнска събрания. Соске въпреки о трудноскя андо животос тай и умора тари бути, е Йеховаскере Свидетеля полагинен салка баре усилия те киден пес пе пхраленца тай пе пхениенца?

Анел аменге полза. Е Павлес сине предвид е манушен таро сбори кана пишингяс: „Нека мислинас йекх авереске“. (Евреи 10:24) Давкха означинел те пенжарас амен лачшес. Е апостолескере думес насърчинен амен те овас загрижиме е аверенге. Като пенжарас лачшес амаре пхрален тай пхениен, ахальовас, кай десаве лендар справисайле успешно проблемиенца, колато амен–да иси, тай ащи те помагинен аменге, аме–да те успеинас.

Аракхас лачше амален. О мануша, коленца кидас амен амаре събраниенде нанай само амаре позната, а си амаре близка амала. Освен ко събрания кидас амен, за те отмукас амен тай те овел амен приятно време заедно. Сави полза анел аменге давкха общуване? Чука сикльовас те ценинас амен по–бут тай давкха укрепинел и любов машкар аменде. Освен далкхесте, кана амаре пхрален тай пхениен иси проблемя, аме синям готова те помагинас ленге, соскето синям близка амала ленца. (Притчи 17:17) Като общувинас саворенца амаре сбориестар, сикавас, кай ‘грижинас амен еднакво йекх авереске’. (1 Коринтяни 12:25, 26)

Насърчинас тут те избиринес туке амаленге околен, колато керен е Девлескери воля. Ка аракхес салке амален машкар е Йеховаскере Свидетеленде. Ма мук нищо те спиринел тут те общувинес аменца.

  • Соске анел аменге полза о общуване ко събрания?

  • Кана мангес те запенжарес тут е пхраленца тай е пхениенца таро сбори?