Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Кола мануша керен е Йеховаскери воля авдиес?

 23 УРОКИ

Сар си пишиме тай преведиме амари литература?

Сар си пишиме тай преведиме амари литература?

Писателско отдели (САЩ)

Южна Корея

Армения

Бурунди

Шри Ланка

За те ащи те споделинас най–резултатно и „лачши новина“ манушенца таро „секо народос тай племе, тай чшиб, тай род“, издас литература декхате 750 чшибенде. (Откровение 14:6) Сар успеинас те керас дайкха трудно бути? Далкхе букяке помагинел йекх международно писателско група тай всеотдайна преводачя. Саворе он си Йеховаскере Свидетеля.

О първоначално тексти си пишиме английсконе чшибате. О Ръководно тяло надзиринел и бути, която керел о Писателско отдели амаре световноне централате. Давкха отдели организиринел и бути, която керен о писателя анди световно централа тай десаве клоновиенде. Благодарение далкхеске, кай и писателско група си разнообразно, амаре изданиенде иси най–различна темес, колато си интересна е манушенге таро цело светос.

О тексти бичшалел пес е преводачиенге. Кана о тексти си редактириме тай одобриме, бичшалел пес електронно тай о преводаческа отделя ко цело светос превединен, редактиринен тай коригиринен лес. Он стараинен пес те аракхен „о точна думес е истинаке“, за те ащи те преден точно о смисъли таро английско тексти пере чшибате. (Еклисиаст 12:10)

О компютъря ускоринен и бути. О компютъри нащи те заменинел е писателен тай е преводачиен. Ама ленгери бути ащи те ачшол по–сиго, като използвинен електронна речникя тай авер помагала. Е Йеховаскере Свидетеля създинде Многоезикова електронна издателска система (известно сар MEPS), която помагинел те овел въведиме о тексти буте чшибенде, карик лесте те овен добавиме о картинес тай те овел подготвиме те печатинел пес.

Соске полагинас салка баре усилия те превединас амари литература дори чшибенде, колато хоратинен само неколко хиляди мануша? Соскето е Йеховаскери воля си „те овен спасиме секаква мануша тай те ресен жи ко точно познание е истинаке.“ (1 Тимотей 2:3, 4)

  • Сар пишинел пес амари литература?

  • Соске превединас амари литература боркха буте чшибенде?