Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Кола мануша керен е Йеховаскери воля авдиес?

 1 УРОКИ

Саве мануша си

е Йеховаскере Свидетеля?

Саве мануша си

е Йеховаскере Свидетеля?

Дания

Тайван

Венецуела

Индия

Пенжарес ли декхас таре Йеховаскере Свидетеля? Десаве амендар ащи те овен тере комшидес, тере колегес или тере съученикя. Или може би хоратингян декхаса амендар е Библияке. Кола синям аме наистина, тай соске споделинас аверенца амаре вярвания?

Аме синям обикновена мануша. Машкар аменде иси мануша таро различна произхогя тай културес. Десаве амендар жанас авере кхангериенде, а авер на верувиненас андо Дел. Ама англал те ачшовас Йеховаскере Свидетеля, внимателно изследвингям е Библиякере учения. (Деяния 17:11) Съгласисайлям далкхеса со сиклилям тай лилям лично решение те поклонинас амен е Йеховаске.

Иси амен полза като сикльовас и Библия. Сарто саворе манушен, амен–да иси проблемя тай слабоскя. Ама като прилагинас е Библиякере принципя, амаро животос ачшол по–шукар. (Псалм 128:1, 2) Давкха си йекх таро причинес те споделинас аверенца о шукар букя, колато сиклилям тари Библия.

Живинас според е Библиякере ценноскя. О ценноскя, колато сикльовас тари Библия, помагинен аменге те овел амен лачшо животос, те уважинас саворе манушен тай те овас честна тай мила. Е Библиякере принципя керен амен полезна андо общество тай помагинен аменге те овел амен сплотена семейства тай лачшо морали. Аме синям убедиме, кай о Дел на керел разлика машкар о мануша, адалкхеске синям йекх международно духовно братство, колесте нанай расова тай политическа бариерес. Въпреки кай синям обикновена мануша, аме синям уникално народос. (Деяния 4:13; 10:34, 35)

  • Состе е Йеховаскере Свидетеля си сар саворе манушенде?

  • Саве ценноскя сикльовен тари Библия е Йеховаскере Свидетеля?