Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Кола мануша керен е Йеховаскери воля авдиес?

 10 УРОКИ

Со си о семейно поклонение?

Со си о семейно поклонение?

Южна Корея

Бразилия

Австралия

Гвинея

Таро древна времена о Йехова мангелас секо семейство те отделинел време те овен заедно, за те укрепинен пери духовност тай и връзка машкар песте. (Второзаконие 6:6, 7) Аке соске о Свидетеля е Йеховаскере секо курко отделинен време те керен семейно поклонение, като спокойно обсъдинен духовна темес според о нуждес е семействоскере. Дори ако живинес коркоро, давкха си шукар възможност те приближинес тут жи ко Дел, като раздикхес библейско тема, която си туке интересно.

Помагинел аменге те приближинас амен жи ко Йехова. „Приближинен тумен жи ко Дел тай ов–да ка приближинел пес жи туменде.“ (Яков 4:8). Ащи те пенжарас по–лачшес е Йеховас, кана таро страницес лескере Словоскере сикльовас по–бут леске — сави си лескери личност тай лескере действия. Лесно начини те започнинен тумаро семейно поклонение си те четинен заедно и Библия на глас, като следвинен и седмично програма е Събраниеске е християнсконе животоске тай е службаке. Секо йекх таро семейство ащи те четинел определена стиховя тай палал далкхесте саворе заедно те обсъдинен давкха со сиклильен.

Дел амен възможност те приближинас амен жи секасте таро семейство. О рома тай о ромня, сарто о родителя тай о чшаве, укрепинен и връзка машкар песте, кана изучинен и Библия сар семейство. Давкха требинел те овел радостно тай спокойно време, ковато саворе таро семейство жарен с нетърпение секо курко. Като лен предвид кизоме брешенгере си о чшаве, о родителя ащи те избиринен практична темес, колато те изучинен ленца, може би като използвинен десаве таро темес анди „Стражева кула“ тай андо „Пробудете се!“ или андо уебсайти jw.org. Ащи те хоратинен е проблемиенге, колато тумаре чшавен иси ки училища, тай сар те справинен пес ленца. Соске на дикхен десаво предаване ко JW Broadcasting (tv.jw.org) тай палал далкхесте те обсъдинен лес. Също ащи те упражнинен о гиля, колато ка гилябен пес ко събрания, а палал о семейно поклонение ащи те пиен по варесо или те хан десаво гудлипе.

Давкха специално време, ковато отделинен секо курко, за те поклонинен тумен заедно е Йеховаске, ка помагинел саворенге таро семейство те аракхен наслада андо Слово е Девлескоро. Тогава о Дел ка благословинел богато тумаре усилия. (Псалм 1:1–3)

  • Соске отделинас време те керас семейно поклонение?

  • Сар о родителя ащи те керен о семейно поклонение приятно саворенге?