Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Кола мануша керен е Йеховаскери воля авдиес?

 20 УРОКИ

Сар керел бути о Ръководно тяло авдиес?

Сар керел бути о Ръководно тяло авдиес?

О ръководно тяло презал о първо веки

Четинел пес писмо таро ръководно тяло

Презал о първо веки йекх цикни група, „о апостоля тай о старейшиня андо Йерусалим“, служиненас сар ръководно тяло тай ленас важна решения, като представиненас е целоне сбориес помажиме християниендар. (Деяния 15:2) Англал те лен решения, он обсъдиненас давкха со пишинел анди Библия тай роденас ръководство таро свето духос. (Деяния 15:25) Авдиес о Ръководно тяло следвинел ленгоро примери.

О Дел използвинел лес, за те керел лескери воля. О помажиме пхрала, колато служинен андо Ръководно тяло, бут интересувинен пес таре Девлескоро Слово тай иси лен баро опити далкхесте те решинен организационна тай духовна въпрося. Он киден пес секо курко, за те обсъдинен о нуждес е Девлескере народоскере ко цело светос. Сарто уло презал о първо веки, он осигуринен основиме ки Библия напътствия чрез писма, чрез о пътуваща надзорникя или чрез авере пхраленде. Давкха помагинел те овел единство андо мислес тай андо действия машкар е Девлескере народосте. (Деяния 16:4, 5) О Ръководно тяло ръководинел и подготовка духовноне хамнаске, насърчинел амен те тховас и проповедно дейност е Тхагарипнаске ко първо тхан амаре животосте тай назначинел пхрален ко отговорна позициес.

Ов следвинел о ръководство таре Девлескоро духос. О Ръководно тяло родел напътствия таро Върховно владетели е вселенакоро, о Йехова, тай таро Шеро е кхангерякоро, о Исус. (1 Коринтяни 11:3; Ефесяни 5:23) О пхрала таро Ръководно тяло на дикхен упрал песте сар водачя е Девлескере народоскере. Заедно саворе помажиме християниенца он „следвинен е Бакрес [е Исусес], кате–да те жал“. (Откровение 14:4) О Ръководно тяло си бут благодарно кана молинас амен леске тай лескере букяке.

  • Кола мануша уле о ръководно тяло презал о първо веки?

  • Сар о Ръководно тяло авдиес родел напътствия таро Дел?