Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Кола мануша керен е Йеховаскери воля авдиес?

 12 УРОКИ

Сар си организириме амари проповедно дейност?

Сар си организириме амари проповедно дейност?

Испания

Беларус

Хонг Конг

Перу

Хари англал те мерел, о Исус пхенгяс: „Дайкха лачши новина е тхагарипнаске ка овел проповедиме ко цело светос за свидетелство саворе народовиенге, тай тогава ка авел о крайос.“ (Матей 24:14) Ама сар ка овелас извършиме дайкха световно проповедно дейност? Като керас давкха со керелас о Исус, кана уло ки пхув. (Лука 8:1)

Стараинас амен те аракхас е манушен ленгере кхеренде. О Исус обучинелас пе ученикиен те проповединен и лачши новина кхер кхерестар. (Матей 10:11–13; Деяния 5:42; 20:20) Далкха проповедникя таро първо веки получинде районя, кате те проповединен. (Матей 10:5, 6; 2 Коринтяни 10:13) Авдиес–да амари проповедно дейност си лачшес организириме тай секоне сбориес иси райони, кате те проповединел. Чука ащи те изпълнинас е Исусескери заповед „те проповединас е манушенге тай те дас пълно свидетелство“. (Деяния 10:42)

Стреминас амен те ресас жи саворе манушенде, кате–да те овен. О Исус диняс амен примери, като проповединелас секоне тханесте, кате аракхелас манушен, например жи ко морес или жи десаве бунариесте. (Марко 4:1; Йоан 4:5–15) Аме–да хоратинас е манушенца е Библияке секоне тханесте — ко улицес, ко магазиня, ко парковя или по телефона. Освен далкхесте свидетелствувинас амаре комшидоненге, колегиенге, съученикиенге тай енданиенге, кана иси подходящо възможност. Благодарение саворе далкхе усилиенге, милионя мануша ко цело светос шунен „и лачши новина за спасението“. (Псалм 96:2)

Дес ли тут годи декхаске, колеса ащи те споделинес и лачши новина е Девлескере Тхагарипнаске тай со ащи те означинел дайкха новина леске? Ма икер дайкха надежда само туке. Споделине ла аверенца кизом ащи по–сиго!

  • Сави „лачши новина“ требинел те овел проповедиме?

  • Сар е Йеховаскере Свидетеля подражинен е Исусеске, кана проповединен?