Жа ко съдържание

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

Select language романи (България)

 5 УРОКИ

Со ка изпитинес амаре християнсконе събраниенде?

Со ка изпитинес амаре християнсконе събраниенде?

Аржентина

Сиера Леоне

Белгия

Малайзия

Бут мануша спиринен те жан ко кхангеря, соскето отхе на аракхен духовно ръководство тай утеха. Тогава соске те жас ко християнска събрания е Йеховаскере Свидетеленгере? Со ка аракхес отхе?

И лошали те овес машкар любещоне тай загрижиме манушенде. Презал о първо веки о християня сине организириме сборовиенде тай сине лен събрания, за те поклонинен пес е Девлеске, те сикльовен и Библия тай те насърчинен пес йекх аверес. (Евреи 10:24, 25) Далкхе събраниенде сине любещо атмосфера, адалкхеске он чувствиненас пес, кай си машкар истинсконе амаленде — ленгере духовна пхрала тай пхеня. (2 Солунци 1:3; 3 Йоан 14) Аме следвинас ленгоро примери тай синям радостна сар ленде.

И полза далкхестар те сикльовес сар те прилагинес е Библиякере принципя. Сарто андо библейска времена, авдиес–да мруша, жувля тай чшаве киден пес заедно. Способна учителя използвинен и Библия, за те помагинен аменге те ахальовас сар те прилагинас лакере принципя амаре животосте. (Второзаконие 31:12; Неемия 8:8) Саворе ащи те участвинен андо обсъждания е слушателенца тай андо гиля. Далкхеса сикавас амари християнско надежда. (Евреи 10:23)

И благословия те укрепинес тери вяра андо Дел. О апостол Павел пхенгяс йекхе сбориеске лескере времестар: „Бут мангав те дикхав тумен ..., те насърчинас амен йекх аверес, секо йекх чрез и вяра е аверескери — туме чрез мери тай ме чрез тумари.“ (Римляни 1:11, 12) Кана общувинас редовно амаре пхраленца тай пхениенца ко събрания, ка укрепинас амари вяра тай амари решимост те живинас според о принципя е Библиякере.

Насърчинас тут те приеминес и покана те авес ко следващо събрание е сбориескоро тай те изпитинес лично далкха букя. Ка овес посрещниме вогиестар. О входи саворе събраниенде си свободно — на киден пес парес.

  • Саво примери следвинас кана кидас амен?

  • Сави полза ка овел амен кана жас ко християнска събрания?