Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Кола мануша керен е Йеховаскери воля авдиес?

 11 УРОКИ

Соске жас ко баре конгреся?

Соске жас ко баре конгреся?

Мексико

Германия

Ботсуана

Никарагуа

Италия

Соске калка мануша си боркха радостна? Он посетинен йекх амаре конгресиендар. Сарто е Девлескере служителя андо минало требинелас те киден пес трин дром андо бреш, аме–да лошанас те кидас амен заедно по–баре групенде. (Второзаконие 16:16) Секо бреш иси амен трин конгреся: дуй йекхе диесескере окръжна конгреся тай трине диесенгоро регионално конгреси. Сави полза иси амен далкхе събраниендар?

Укрепинен амаро християнско братство. Сарто о израилтяня лошаненас те прославинен е Йеховас „машкар о кидиме множества“, аме–да лошанас те поклонинас амен леске заедно далкхе специалноне събраниенде. (Псалм 26:12; 111:1) Освен далкхесте он ден амен възможност те дикхас амен тай те общувинас Йеховаскере Свидетеленца авере сборовиендар тай дори авере държавендар. Презал и обедно почивка хас маро заедно ко тхан е конгресиескоро. Давкха керел и атмосфера далкхе събраниенде панда по–приятно. (Деяния 2:42) Отхе изпитинас лично и любов, която обедининел „о цело братство“ ко светос. (1 Петър 2:17)

Помагинен аменге те напредвинас духовно. Освен далкхесте е израилтяниен сине полза, соскето ‘ахальовенас о думес’, колато уле обясниме ленге. (Неемия 8:8, 12) Аме–да ценинас о библейско обучение, ковато получинас амаре конгресиенде. Ленгери програма си основиме упрал йекхе библейсконе темате. Чрез интересна проповегя, симпозиуми тай представяния сикльовас сар те керас е Девлескери воля амаре животосте. Насърчинас амен кана шунас о случкес околенгере, колато успеинен те живинен сар християня далкхе трудноне диесенде. Ко регионална конгреся иси пиесес, колато керен о разказя е Библиякере те оживинен англал аменде тай сикавен амен практичноне урокиенде. Секоне конгресиесте иси покръстване околенге, колато манген те сикавен, кай си отдиме е Девлеске.

  • Соске о конгреся ден амен бари лошали?

  • Сави полза ащи те овел тут ако присъствинес йекхе конгресиесте?